Resultaten bevraging lokale ouderenraden

Resultaten bevraging lokale ouderenraden

Resultaten bevraging lokale ouderenraden

Binnen de Commissie Ouderenraden van de Vlaamse Ouderenraad werd begin 2015 de vraag gesteld naar een stand van zaken van de werking van de lokale ouderenraden. Vorige bevragingen waren een aantal jaren oud, en werden vaak enkel door de voorzitter of begeleidende ambtenaar van het lokale ouderenbeleid beantwoord. Deze nieuwe bevraging beoogde een foto door de ogen van de lokale ouderenraad zelf: in een begeleidende brief werd gevraagd deze ter bespreking voor te leggen aan het bestuur van de lokale ouderenraad.Begin maart 2015 werden de voorzitters van alle lokale ouderenraden aangeschreven met de vragenlijst. De ouderenbeleidscoördinatoren van de gemeenten werden ingelicht, zodat ze de ouderenraden hierin mee konden stimuleren. In de begeleidende brief werd gevraagd de vragenlijst in te vullen (ev. samen met de ouderenbeleidscoördinator) en deze eveneens te bespreken in de bestuursvergadering, zodat een ‘gedragen’ mening van de eigen werking gegeven werd.De respons was vrij hoog: 142 van de 304 (47%) lokale ouderenraden bezorgden een ingevulde vragenlijst terug aan de Vlaamse Ouderenraad.