Ook de aangespoelden blijven: resultaat onderzoek verhuisbewegingen van ouderen aan de kust

Ook de aangespoelden blijven: resultaat onderzoek verhuisbewegingen van ouderen aan de kust

Ook de aangespoelden blijven: resultaat onderzoek verhuisbewegingen van ouderen aan de kust

Ook de aangespoelden blijven

In mei 2015 verschenen de resultaten van het onderzoek 'woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de kust' . Deze zijn neergeschreven in het boek 'Ook de aangespoelden blijven'. Het boek bevat de resultaten van het onderzoek naar de verhuisbewegingen van ouderen aan de kust en de impact op de woonmarkt en zorgsector dat uitgevoerd werd in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen - Dienst Welzijn.Centraal binnen het onderzoek staan drie onderzoeksvragen:

- Hoe zien de verhuisbewegingen aan de kust eruit, en in het bijzonder die van 80-plussers?- Als ouderen verhuizen wat zijn dan hun verhuismotieven, hun motivatie voor locatiekeuze, hun woonwensen, eventuele verhuisintenties en hun woon- en zorgverwachtingen?- Welke repercussies heeft dit alles voor de woonmarkt en de zorgsector in de kustgemeenten?Momenteel zijn 92.516 kustbewoners ouder dan 56 jaar, wat bijna 43 procent van de totale kustbevolking is. Meer dan een kwart is ouder dan 65 jaar. Uit onderzoek blijkt nu dat het aantal mensen boven de 56 aan de kust zal stijgen tot 177.777, ofwel 52 procent van alle kustinwoners.Daarnaast blijkt dat ongeveer 40 procent van het aantal woningen aan de kust tweede verblijven zijn, ongeveer 86.000 woningen. Meestal zijn de eigenaars ouder dan 45 jaar. Drie kwart is minstens 55 jaar oud. Het merendeel van de 'aangespoelden' zijn dus gekomen om te blijven. De cijfers worden dus sterk gevoed door zogenoemde pensioenmigranten, terwijl jongeren steeds meer het binnenland intrekken.Een artikel van De Redactie lees je hier.Je kan het boek o.a. hier aankopen.