Kostprijs woonzorgcentrum stijgt naar gemiddeld 59,05 euro per dag

Kostprijs woonzorgcentrum stijgt naar gemiddeld 59,05 euro per dag

Kostprijs woonzorgcentrum stijgt naar gemiddeld 59,05 euro per dag

geld prijs

Wie in een woonzorgcentrum verblijft, betaalde daar vorig jaar gemiddeld 59,05 euro per dag voor, omgerekend bijna 1.800 euro per maand. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat is opnieuw een stijging van 2,54% ten opzichte van 2018, toen er ook al een stijging te voelen was. Ter vergelijking: in 2016 kostte een maand in het woonzorgcentrum gemiddeld nog 1.660 euro. 

Verklaring

“De stijging van de dagprijzen valt grotendeels te verklaren door de algemene stijging van de levensduurte of inflatie”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Met andere woorden: woonzorgcentra indexeren hun prijzen.

Maar de prijsstijgingen liggen iets hoger dan de inflatie. Hoe komt dat? Daar zijn verschillende verklaringen voor, zegt Joris Moonens. "Er waren zo’n 450 voorzieningen die hun prijs mochten indexeren met meer dan 2 procent omdat ze al lange tijd geen prijswijziging hadden gedaan. Daarnaast zijn er 12 volledig nieuwe woonzorgcentra en een aantal die gerenoveerd hebben. Dat vertaalt zich in een hogere prijs.”

Wat zit er in de dagprijs?

In de dagprijs zitten doorgaans enkel het verblijf, voeding, activiteiten, verzekering en het verzorgingsmateriaal vervat. Dokters- en andere medische kosten, tv- en telefoonkosten, kapper, het wassen van persoonlijke kleding, sondevoeding en (niet-medische) kamerbediening zijn dus vaak niet inbegrepen.

Bekijk hier wat verplicht inbegrepen moet zijn in de dagprijzen.

Reactie Vlaamse Ouderenraad

Voor de Vlaamse Ouderenraad staan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de thuiszorg en woonzorgcentra voorop. We dringen aan op garanties voor betaalbare en kwalitatieve zorg en doen een oproep om op korte termijn te zorgen voor een correcte financiering van de zorg voor bewoners met zware zorgnoden in woonzorgcentra. Tegelijk pleit de Vlaamse Ouderenraad ervoor om de zorgkosten in de toekomst niet langer door te rekenen in de dagprijs, maar te financieren via de Vlaamse sociale bescherming. Zo kan de dagprijs van woonzorgcentra beperkt worden tot de woon- en leefkosten.