Dagprijzen woonzorgcentra stegen met 3,11 procent

Dagprijzen woonzorgcentra stegen met 3,11 procent

Dagprijzen woonzorgcentra stegen met 3,11 procent

De dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra stegen in 2017 op een jaar tijd met gemiddeld 3,11 procent. Daarmee stegen de prijzen ten opzichte van 2016 duidelijk sterker dan de inflatie. Op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen evalueerden het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving en het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid van de KU Leuven samen het Vlaamse prijsmonitoring- en prijscontrolesysteem voor woonzorgcentra.

Wat mag volgens de Vlaamse regelgeving?

 • Een jaarlijkse indexering.
 • Bestaande voorzieningen moeten hun prijswijzigingen verplicht motiveren, en de stijging is beperkt voor de bestaande bewoners.
 • Een bestaande voorziening die nieuwe woongelegenheden creëert moet zijn prijszetting daarvoor verantwoorden.
 • Nieuwe voorzieningen mogen hun prijzen volledig vrij bepalen.Waardoor stijgen de prijzen?

Naast de indexeringen zijn er nog andere oorzaken van prijsstijgingen:

 • Nieuwe voorzieningen mogen hun dagprijs zelf bepalen. Ze hebben dus de mogelijkheid om fors meer te vragen dan bestaande woonzorgcentra.
 • Renovaties en striktere kwaliteits- en comfortnormen doen de dagprijzen stijgen.
 • Woonzorgcentra die extra personeel inzetten om kwalitatieve zorg te kunnen verlenen krijgen daar geen extra financiering voor. Ze moeten dit dus rechtstreeks doorrekenen aan de bewoner.

Wat is er inbegrepen in de dagprijs?

In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals het verblijf of de woongelegenheid, gemeenschappelijke ruimtes, het energieverbruik, dagelijks onderhoud van het gebouw en de kamers, incontinentiemateriaal, de voeding en de verpleging, verzorging en gewone animatie inbegrepen. De uiteindelijke factuur loopt nog hoger op door bijkomende kosten zoals medicatie, doktersbezoeken, kinesitherapie, televisieabonnement, telefoonkosten, wassen van kleding, kappersbezoek, uitstappen, …Bekijk hier wat verplicht inbegrepen moet zijn in de dagprijzen.Wat zegt het onderzoek in een notendop?

 • In de periode van 2012 tot 2016 bedroeg de jaarlijkse reële prijsstijging 1,9 procent.
 • Een verblijf in een woonzorgcentrum is vorig jaar 620 euro duurder geworden.
 • Een bewoner betaalt in Vlaanderen gemiddeld 1 710 euro per maand voor een éénpersoonskamer. Dat is fors meer dan het gemiddelde pensioen van 1 200 euro. Zorgbudgetten helpen wel om deze kost te dragen.
 • Een tweepersoonskamer is gemiddeld 200 euro goedkoper.
 • Koploper met de hoogste gemiddelde dagprijs van 63 euro is Brussel. Daarna volgen Antwerpen en Vlaams-Brabant met 60 euro en 58 euro per dag. Oost- en West-Vlaanderen en Limburg schommelen rond de 54 euro. Het totale gemiddelde voor heel Vlaanderen komt uit op een dagprijs van 56 euro.
 • De dagprijzen van de openbare woonzorgcentra (OCMW) liggen met een gemiddelde dagprijs van 53,66 euro zo'n 5% onder het Vlaamse gemiddelde. De vzw woonzorgcentra situeren zich in het midden, tussen de OCMW-woonzorgcentra en de commerciële voorzieningen in.

Wat stellen de onderzoekers voor?

De onderzoekers stellen voor om ook nieuwe voorzieningen te onderwerpen aan prijscontroles door de overheid. Daarnaast zou het aantal vierkante meter van de woongelegenheid als systematisch opgenomen moeten worden als indicator voor een verbetering van de woonkwaliteit (grotere kamers, grotere leefruimten, aangepaste, modernere zorginfrastructuur, …) die een prijsverhoging kan motiveren.Meer informatie

Je kan het volledige onderzoeksrapport hier lezen.

Standpunt Vlaamse Ouderenraad

Voor de Vlaamse Ouderenraad staan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de thuiszorg en woonzorgcentra voorop. De Vlaamse Ouderenraad was tijdens de presentatie van het onderzoeksrapport uitgenodigd in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement voor een bespreking van de financiering van de zorg.We drongen aan op garanties voor betaalbare en kwalitatieve zorg en deden onder meer een oproep om op korte termijn te zorgen voor een correcte financiering van de zorg voor bewoners met zware zorgnoden in woonzorgcentra. We hielden ook een pleidooi voor een meerjarenengagement van de Vlaamse regering om de financiering van de zorg te verbeteren. Daarnaast kan het voor de Vlaamse Ouderenraad niet dat de zorgkosten worden doorgerekend in de dagprijs. Deze moeten volledig gedekt worden door de overheid, via de Vlaamse sociale bescherming. Zo kan de dagprijs beperkt worden tot de woon- en leefkosten.Aanvullend benadrukte de Vlaamse Ouderenraad de nood aan een verhoging van de minimale personeelsnormen in woonzorgcentra. Tegelijk moet de (ervaren) kwaliteit van zorg en leven bij bewoners in woonzorgcentra goed gemonitord worden.Je kan de hoorzitting hier bekijken.