Boek ‘Ouder worden op het Vlaamse platteland'

Boek ‘Ouder worden op het Vlaamse platteland'

Boek ‘Ouder worden op het Vlaamse platteland'

Over zorg, wonen en ruimtelijk ordenen in dun bevolkte gebieden
 Boek ‘Ouder worden op het Vlaamse platteland'

Dit boek gaat na in welke mate het Vlaamse platteland geschikt is om op een waardige manier ouder te worden. Vlaanderen vergrijst immers aan een snel tempo. Vooral de Vlaamse plattelandsgemeenten zullen een groot deel van die vergrijzing op zich nemen. Hiervoor neemt het boek twee gebieden onder de loep: de rurale Westhoek en de meer verstedelijkte, maar nog steeds landelijke Kempen. Het zet een ruimtelijk model op poten en geeft beleidsaanbevelingen mee.

Daarnaast wordt in het boek onder meer ingezoomd op enkele cijfers, het bestaande onderzoek, de evolutie van het denken over ouder worden en de klemtonen van het relevante beleid. Ook vonden er gesprekken plaats met medewerkers uit de sector, waaronder de Vlaamse Ouderenraad.

Meer informatie

Bestel het boek hier.