5% van de Vlaamse 65-plussers woont in woonzorgcentrum

5% van de Vlaamse 65-plussers woont in woonzorgcentrum

5% van de Vlaamse 65-plussers woont in woonzorgcentrum

Bewoners van woonzorgcentra

© Sien Verstraeten

Statistiek Vlaanderen maakte nieuwe cijfers bekend over bewoners van woonzorgcentra. Die cijfers tonen aan dat in 2021 5% van de Vlaamse 65-plussers in een woonzorgcentrum woonde. Het gaat over iets meer dan 70 000 personen.

Opvallende cijfers

De bewoners van woonzorgcentra vormen een diverse groep, maar er springen wel enkele cijfers in het oog:

  • Het zijn vooral de oudste ouderen die naar het woonzorgcentrum verhuizen. De gemiddelde leeftijd van een bewoner is 87 jaar. De mannen zijn gemiddeld iets jonger dan de vrouwen, respectievelijk 85 jaar en 88 jaar. Opvallend: in vergelijking met 2010 is de gemiddelde leeftijd met één jaar toegenomen.
  • De meeste bewoners zijn zwaar zorgbehoevend. Niet minder dan 84% van de bewoners heeft een zwaar zorgprofiel. Ook dat cijfer is gestegen in vergelijking met 2010. Toen bedroeg dat aandeel nog 70%.

Regionale verschillen

In Vlaanderen en Wallonië is het aandeel ouderen dat in een woonzorgcentrum woont gelijk. In het Brussels gewest ligt dat 4,3% lager.

Meer informatie

Benieuwd naar alle cijfers? Neem een kijkje op de website van Statistiek Vlaanderen.