1 op 4 ouderen leeft in energiearmoede

1 op 4 ouderen leeft in energiearmoede

1 op 4 ouderen leeft in energiearmoede

energiearmoede

Uit de nieuwe Barometer energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat in 2019 in België 25,6% van de 65-plussers in energiearmoede leeft. Om hun basisbehoeften te vervullen, hebben zij problemen om de facturen van hun energievoorzieningen te betalen. Het Platform tegen Energiearmoede vraagt in te zetten op een ‘participatieve renovatieaanpak’ om het tij te keren.

Kwetsbare groepen – enkele cijfers

25,6% van de 65-plussers verkeert in energiearmoede, tegenover 11,8% van de jongeren onder de 18 jaar.

36,3% van de alleenstaanden en 32,3% van de eenoudergezinnen verkeren in energiearmoede, tegenover 7,6% van de koppels met kinderen. Bij oudere alleenstaanden loopt dit op tot 42,8%. Vrouwen zijn hierbij meer kwetsbaar dan mannen.

Daarnaast lopen ook sociale huurders een groter risico op energiearmoede. Ondanks de lagere woonlasten en de toepassing van het sociaal tarief voor gemeenschappelijke gas- en elektriciteitsmeters, weegt de energierekening zwaar door op hun budget. Uit de cijfers blijkt dat 41% van de sociale huurders te maken krijgt met energiearmoede.

Over het algemeen zijn vrouwen oververtegenwoordigd in energiearmoede: 16,4% van de vrouwen in België leeft in energiearmoede, tegenover 13,7% van de mannen.

Renovatie van sociale woningen

De energiefactuur van sociale huurders stijgt door de slechte energieprestatie van een groot deel van de sociale huurwoningen. Er is dus dringend nood aan renovatie van sociale woningen. Dit kan aanzienlijke economische, sociale en milieuwinst opleveren. In de komende jaren gaan de verschillende gewesten in België daar enkele miljarden euro’s voor uittrekken.

Aanbevelingen van het Platform tegen Energiearmoede

Om die investeringen maximaal te benutten moet er volgens het Platform tegen Energiearmoede worden in gezet op een ‘participatieve renovatieaanpak’. De onderzoekers formuleerden hiervoor zes aanbevelingen die uiteenvallen in drie pijlers:

  1. Voorzien in faciliterende voorwaarden voor participatieve renovatie van sociale woningen, zoals het creëren van uitwisselings- en samenwerkingsplatformen tussen huurders, renovatieactoren en woonmaatschappijen.
  2. Begeleiden van sociale huurders bij het gebruiken van gerenoveerde gebouwen. Woonmaatschappijen moeten beschikbaar zijn voor vragen en problemen van sociale huurders en moeten ondersteunen in het leren gebruiken van voorzieningen in de woning.
  3. Verzekeren van de financiering van initiatieven rond participatieve renovatie en begeleiding bij het in gebruik nemen van gerenoveerde woningen.

Meer informatie

  • De barometers energie- en waterarmoede (2009-2019) vind je hier.
  • De aanbevelingen van het Platform tegen Energiearmoede vind je hier