Zorgzame Buurten: inspirerende praktijken onder de loep

Zorgzame Buurten: inspirerende praktijken onder de loep

Zorgzame Buurten: inspirerende praktijken onder de loep

zorgzame buurten

Binnen heel wat gemeenten leeft de ambitie om zorgzame buurten te creëren waar mensen elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar. Een mooi concept, maar de realisatie heeft heel wat voeten in de aarde. De voorbije twee jaar ondersteunde het Fonds dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, 35 projecten waarbij gebouwd werd aan zorgzame buurten. De lessen die hieruit getrokken kunnen worden, zijn nu gebundeld in de publicatie ‘Lokaal Samenwerken in Zorgzame Buurten’.

Sleutelwoord: samenwerking

Een zorgzame buurt vraag om samenwerking tussen heel wat lokale actoren. Van buurtbewoners, verenigingen en lokale besturen tot professionele zorg- en welzijnsverstrekkers. Die verschillende betrokken actoren kregen de kans om hun ervaringen te delen. Op basis daarvan worden in het rapport de verschillende succesfactoren, knelpunten en randvoorwaarden om zorgzame buurten te realiseren uitgebreid toegelicht.

Grote meerwaarde op verschillende vlakken

Hoewel de verschillende projecten erg divers zijn, kan hun meerwaarde aangetoond worden via vijf realisaties:

  • Eerste realisatie: De mogelijkheid tot elkaar ontmoeten blijkt een eerste, grote meerwaarde. Sociale isolatie neemt af en eenzaamheidsgevoelens verminderen.
  • Tweede realisatie: Een ontmoeting kan soms leiden tot een domino-effect en de sprong maken richting zorgzaamheid. Zorgvragen komen boven en worden opgelost.
  • Derde realisatie: Verbinding op verschillende niveaus: tussen mensen, tussen organisaties en tussen mensen én organisaties.
  • Vierde realisatie: Meer levenskwaliteit en welbevinden.
  • Vijfde realisatie: Een andere beeldvorming over zorg, anderen en de buurt.

Meer lezen?

Op de website van de Koning Boudewijnstichting kan je alle resultaten van het onderzoek terugvinden.