Zorgvolmachten steeds populairder

Zorgvolmachten steeds populairder

Zorgvolmachten steeds populairder

Zorgvolmacht

© Pexels

In 2022 lieten 84.551 mensen een zorgvolmacht opmaken. En in de eerste helft van 2023 kwamen daar nog eens 52.406 zorgvolmachten bij – in diezelfde periode in 2022 waren dat er 41.405. De zorgvolmachten winnen dus aan populariteit. Dat blijkt uit cijfers van de notarissenfederatie Fednot. In totaal lieten al 416.022 Belgen een zorgvolmacht opmaken.

Wat is een zorgvolmacht?

Met een zorgvolmacht kan je op voorhand aanduiden wie je goederen mag beheren als je dat zelf niet meer kan door een handicap, een ziekte of een ongeval. Die persoon wordt de 'lasthebber' genoemd. De zorgvolmacht zelf is een document dat door de 'lasthebber' op voorhand wordt vastleg. Hij of zij mag je pensioen of huurgelden innen en/of betaalt je facturen en belastingen. Een zorgvolmacht gaat bovendien verder dan materiële zaken. Je kan er bijvoorbeeld ook in opnemen in welk woonzorgcentrum je later wil wonen.

Niet alleen voor ouderen

Iedereen kan een zorgvolmacht laten opmaken. En mensen lijken dat steeds op jongere leeftijd te doen. Vandaag is de gemiddelde leeftijd 72 jaar, tegenover 74 jaar in 2018.

Met 71,8% zijn de 65-plussers de belangrijkste groep. In 2018 ging het nog om 75,8%. Er is dus een lichte daling bij deze groep. Maar het aantal 51- tot 65-jarigen dat een zorgvolmacht laat opmaken, stijgt dan weer. In 2022 ging het om 22,5% van de aanvragen. In 2018 was dat nog 18,8%.