Wat weten we (niet) over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen?

Wat weten we (niet) over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen?

Wat weten we (niet) over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen?

Informele zorg in Vlaanderen

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rondde recent een verkennende studie af naar de kennis en ontbrekende informatie over mantelzorg en zorgvrijwilligers in Vlaanderen. De onderzoekers raadpleegden literatuur en bevroegen verscheidene experten.

Vlaams mantelzorgplan

Dit onderzoek past in het Vlaams mantelzorgplan. Daarmee worden acties ondernomen waardoor mantelzorgers zich beter ondersteund en gewaardeerd voelen. Deze onderzoeksgegevens leveren informatie over de profielen van de mantelzorgers in Vlaanderen en over de beleving van mantelzorg. Op die manier wordt het ook duidelijker welke ondersteuning deze mensen nodig hebben en of er groepen zijn die nood hebben aan specifieke begeleiding of maatregelen.Resultaten

  • Veel wetenschappelijke studies rond mantelzorg, maar weinig gegevens over vrijwilligers in de zorg
  • Nood aan een onderscheid tussen mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg
  • Gebrek aan cijfers over jonge en oudere mantelzorgers, mantelzorgers in een kwetsbare positie en mantelzorgers met een buitenlandse herkomst
  • Thema’s die te weinig aan bod komen in bestaand onderzoek: kwaliteit van zorg, vergoedingen en kosten, delen van de zorg met anderen, functioneren van zorgnetwerken, combinatie mantelzorg met betaald werk en opleiding
  • Beter bekendmaken en verspreiden van cijfers en kennis over informele zorg is nodig. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een website.

Het volledige onderzoeksrapport kan je hier bekijken (pdf).