Vermaatschappelijking van de zorg in Brussel

Vermaatschappelijking van de zorg in Brussel

Vermaatschappelijking van de zorg in Brussel

Zorgkracht

Het Vlaams welzijnsbeleid heeft een uitdrukkelijke keuze gemaakt voor vermaatschappelijking van de zorg en beoogt daarbij dat mensen voor hun dagelijkse zorg zo veel mogelijk terechtkunnen bij hun informeel netwerk (familie, vrienden en buren). Maar is dit haalbaar voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving? Om een antwoord te formuleren op deze vraag voerde het Kenniscentrum WWZ samen met Inclusief Brussel een onderzoek uit om na te gaan in welke mate Brusselaars kunnen terugvallen op een dergelijk netwerk.In het nieuwe cahier van Kenniscentrum WWZ vind je de resultaten van dit onderzoek. Daaruit blijkt dat veel Brusselaars slechts een heel beperkt informeel netwerk hebben, en dat zeker kwetsbare mensen daar nauwelijks een beroep op kunnen doen. Het onderzoek bevestigt de hypothese dat vermaatschappelijking van de zorg het draagvlak van kwetsbare mensen extra belast.

Bestel het 'Cahier 5: Zorgkracht' hier.