Onderzoek Koning Boudewijnstichting: 'Hoe kijken 60-plussers naar ouder worden?'

Onderzoek Koning Boudewijnstichting: 'Hoe kijken 60-plussers naar ouder worden?'

Onderzoek Koning Boudewijnstichting: 'Hoe kijken 60-plussers naar ouder worden?'

Koning boudewijnstichting

Het is niet de eerste keer dat de Koning Boudewijnstichting de vraag 'Hoe kijken 60-plussers naar ouder worden?' onder de loep neemt. Voor zijn meest recente studie over dit topic, bevroeg de stichting ruim 2 000 ouderen tussen 60 en 84 jaar die niet hulpbehoevend zijn. De KBS polste naar hun wensen en verwachtingen over de toekomst. Uiteenlopende thema’s kwamen daarbij aan bod. Van geluk en eenzaamheid, tot wonen en het sociaal weefsel, en zorg en de percepties rond ouder worden. We sommen de meest opvallende resultaten op!

Groeiende negatieve kijk op het ouder worden

Hoewel 4 op de 10 respondenten uitkijkt naar een leven dat de 90 jaar overschrijdt, is de perceptie ten aanzien van het ouder worden eerder negatief. 41% van de respondenten kijkt (zeer) negatief aan tegen het ouder worden. Het percentage is gestaag gegroeid in vergelijking met de eerste keer dat de bevraging doorging (in 2017). Toen keek nog 32% van de respondenten (zeer) negatief aan tegen het ouder worden.

Ook de gedachte dat men zorgbehoevend zou worden, boezemt angst in. Met een gemiddelde score van 6,3 op 10 zijn 60-plussers vrij angstig bij de gedachte dat ze misschien ooit zorgbehoevend zouden worden.

De kijk op woonzorgcentra

Naast de basisthema’s die bij elke bevraging hernomen worden, koos de Koning Boudewijnstichting ervoor om in deze editie specifiek te polsen naar de attitudes tegenover woonzorgcentra. Het beeld over deze voorzieningen blijkt weinig positief te zijn. 38% van de respondenten heeft een negatief beeld van woonzorgcentra. Het negatieve imago blijkt ook uit de hoop van 71% van de respondenten om er nooit te moeten gaan wonen.

Tegelijkertijd stelt het onderzoek vast dat 30% van de ouderen nooit zelf een woonzorgcentrum bezoekt en nog eens 33% komt er minder dan 1 keer per maand. Het leven in het woonzorgcentrum blijkt onbekend te zijn voor een groot deel van de respondenten. De deelnemers weten bovendien niet of het woonzorgcentrum tegemoet zal kunnen komen aan de verwachtingen die ze hebben over het leven daar.

In het onderzoek worden ook verschillende factoren blootgelegd die mee de negatieve kijk op het woonzorgcentrum beïnvloeden: mensen die weinig sociale steun ervaren, sociaal geïsoleerd leven en zich frequent eenzaam voelen, hebben een meer negatieve kijk op woonzorgcentra.

Meer lezen?

Benieuwd naar de andere thema’s die in het onderzoek aan bod kwamen? Het volledige rapport vind je terug op de website van de Koning Boudewijnstichting.