Mensen met dementie staan er niet alleen voor

Mensen met dementie staan er niet alleen voor

Mensen met dementie staan er niet alleen voor

Publicatie Koning Boudewijnstichting

Dementie is een ziekte waar de komende decennia meer en meer mensen mee te maken zullen krijgen. De hele samenleving is betrokken partij. Die samenleving kan veel doen om mensen met dementie en hun omgeving te ondersteunen, en een kwaliteitsvol leven te helpen leiden.De vergrijzing wordt zoals bekend de komende jaren een van de grote demografische veranderingen in Europa. Dementie is geen automatisch gevolg van de vergrijzing, maar duidelijk is wel dat het aantal mensen met dementie zal toenemen. Een geneesmiddel of doeltreffende behandeling zijn er voorlopig niet.Mensen met dementie maken onverkort deel uit van de samenleving, als volwaardige en actieve burgers. Het is dan ook aan die samenleving om naar sociale inclusie te streven, mantelzorgers te ondersteunen en ‘dementievriendelijk’ te zijn. Dat vergt zowel creativiteit als deskundigheid. De Koning Boudewijnstichting zet haar inspanningen in dit verband voort. Onder meer dankzij de samenwerking met andere stichtingen spreken zij intussen van een Europese beweging.In deze editie van ‘ZOOM’, een publicatie met feiten en cijfers over een bepaald thema, geeft de Koning Boudewijnstichting op een duidelijke manier meer informatie mee over dit onderwerp. Je kan deze hier gratis downloaden.