Meer personeel en werkbaar werk in WZC

Meer personeel en werkbaar werk in WZC

Meer personeel en werkbaar werk in WZC

Meer personeel en werkbaar werk in WZC

De zorgzwaarte in de woonzorgcentra stijgt. Bewoners hebben meer ondersteuning nodig. De Vlaamse regering voorziet dit jaar 14 miljoen euro voor een betere ondersteuning van bewoners en voor werkbaar werk bij het personeel. Zo kunnen er ongeveer 250 extra voltijdse medewerkers bijkomen.Meer middelen voor zwaar zorgbehoevende bewoners

Woonzorgcentra kunnen nu al een aantal bijzondere erkenningen of RVT-erkenningen krijgen voor de zorg voor zwaar zorgbehoevende bewoners. Hiervoor ontvangen ze vanuit de overheid een hogere financiering op voorwaarde dat ze meer zorgpersoneel inzetten.In 2016 en 2017 kwamen er telkens 1 226 bijzondere erkenningen (RVT) bij om bewoners met zware zorgnoden beter te ondersteunen. In 2018 zullen dit er 1 850 worden. Tegenover de in totaal 4 302 bijzondere erkenningen staat een budget van 33 miljoen euro. Voor projecten ter ondersteuning van werkbaar werk in woonzorgcentra wordt van deze middelen 500 000 euro voorzien. De stijgende middelen vertegenwoordigen ook nog de personeelskost van 250 voltijdse medewerkers in de zorg.Statistieken

Standpunt Vlaamse Ouderenraad

Het is positief dat er opnieuw middelen worden vrijgemaakt om zwaar zorgbehoevende bewoners beter op te vangen en het werk ‘werkbaar’ te maken voor de medewerkers die dagelijks een enorme inzet vertonen. De Vlaamse Ouderenraad ziet het als een prioriteit om een correcte financiering te voorzien voor de meer dan 12 000 zwaar zorgbehoevende bewoners die op een RVT erkenning wachten. Ondanks de bijkomende bijzondere RVT-erkenningen stijgt de zorgzwaarte sterker en dus blijft de kloof toenemen.Voor een bewoner met een zware zorgnood en RVT erkenning kunnen 11.5 voltijdse zorgmedewerkers per 30 bewoners ingezet worden. Voor een bewoner met dezelfde zorgnood en ROB erkenning zijn dit slechts 6.5 voltijds medewerkers per 30 bewoners. Dat verschil heeft een enorme impact op de mogelijkheden om kwalitatieve zorg te verlenen. De Vlaamse Ouderenraad vraagt een gelijke financiering op basis van zorgnoden en niet op basis van erkende woongelegenheden.Het kostenplaatje voor deze noodzakelijke inhaalbeweging bedraagt ongeveer 137 miljoen euro. Maar daar stopt het niet… De huidige RVT personeelsnormen volstaan niet om kwalitatieve zorg te verlenen. De Vlaamse Ouderenraad vraagt daarom ook een verhoging van de minimale personeelsnormen.