Meer ouderen vinden de weg naar Tele-Onthaal

Meer ouderen vinden de weg naar Tele-Onthaal

Meer ouderen vinden de weg naar Tele-Onthaal

tele-onthaal

Dat meer mensen de weg vinden naar de hulplijn Tele-Onthaal, blijkt uit de jaarcijfers van 2022. Het voorbije jaar kreeg de hulplijn ongeveer 353 oproepen per dag, wat neerkomt op 128 817 oproepen in 2022. En ook steeds meer ouderen bellen Tele-Onthaal. Afgelopen jaar was 34,8% van de oproepers ouder dan 60 jaar, wat dus neerkomt op ongeveer 6 600 ouderen.

Tele-Onthaal is een hulplijn waar iedereen met grote en kleine zorgen dagelijks naar kan bellen. De telefoontjes worden beantwoord door vrijwilligers. Uit de jaarcijfers blijkt dat 22% van de bellers tussen de 60 en 69 jaar is, 10% is tussen de 70 en 79 jaar en 2,7% is tussen de 80 en 89 jaar. 90-plussers maken maar 0,1% van de bellers uit.

Oproepen van ouderen en alleenstaanden

In vergelijking met 2015 is het aantal 70-plussers verdubbeld. In 2015 belden 3 320 70-plussers naar Tele-Onthaal, in 2022 waren dat er al 6 674. Meer vrouwen (67%) dan mannen (33%) bellen de hulplijn. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt ook het aandeel van vrouwelijke bellers toe.

De oorzaak van het stijgende aantal ouderen dat belt naar de hulplijn? Dat is volgens Tele-Onthaal de demografische trend in onze maatschappij. Bovendien vergrijst onze samenleving niet alleen, ook zijn er steeds meer alleenstaanden. Zowel jonge als oudere alleenstaanden, en ook gescheiden mensen en weduwnaars. Er bellen dus ook steeds vaker alleenstaanden naar Tele-Onthaal: 63% van de bellers is alleenwonend.

Veelvoorkomende thema’s

Mensen bellen voor verschillende redenen naar Tele-Onthaal. Zo is relaties een veelvoorkomende reden voor 60- tot 69-jarigen (28,4%), 70- tot 79 -jarigen (27,9%) en 80- tot 89-jarigen (30,5%). Voor 90-plussers is gezondheid het meest besproken onderwerp met een vrijwilliger (21,7%). En ook het thema eenzaamheid komt vaak aan bod bij 60- tot 69-jarigen (15,7%), 70- tot 79-jarigen (20,2%), 80- tot 89-jarigen (23,1%) en 90-plussers (18,9%).

Meer lezen?

Benieuwd naar alle cijfers? Het uitgebreide overzicht kan je hier bekijken. Ook hier vind je meer onderzoeksresultaten terug.