Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017

Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017

Meer dan 500 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2017

WVG 1712

Het aantal meldingen van ouderenmis(be)handeling steeg vorig jaar tot ruim 500. Dat zijn er maar liefst 15 procent meer dan in 2016. Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn. “De problematiek hangt in Vlaanderen nog te veel in de taboesfeer.”In 85% van de gevallen gebeurt de ouderenmis(be)handeling binnen een familiale context. De geweldpleger komt meestal uit de directe omgeving van het slachtoffer (partner, broers, zussen of kinderen). In 30% van alle gevallen gaat het over emotioneel geweld, een vorm van mis(be)handeling die maar zelden fysiek te bewijzen valt. Dit vormt voor het slachtoffer een extra drempel om hulp te gaan zoeken.Op de 2de plaats zien we dat in 20% (1 op 5) gevallen de slachtoffers te maken krijgen met fysiek geweld. Op plaats 3 staat het economische geweld dat 15% (1 op 7) van alle gevallen van ouderenmis(be)handeling behelst. Het gaat dan meestal om misbruik van middelen, soms zelfs afpersing van de oudere persoon.“Deze cijfers tonen de nood aan om verder in te zetten op preventie en sensibilisering, ook van hulpverleners. De stap om zelf hulp te zoeken blijkt vandaag nog altijd erg groot. Wellicht zijn de huidige cijfergegevens nog een onderschatting van het probleem”, zegt Peter Persyn.

OMB cijfersMeer informatie

Heb je vragen over ouderenmis(be)handeling of wil je praten met iemand? Bel gratis naar 1712 of surf naar www.1712.be.