Mantelzorg in Vlaanderen in dalende lijn?

Mantelzorg in Vlaanderen in dalende lijn?

Mantelzorg in Vlaanderen in dalende lijn?

Uit een publicatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering blijkt dat minder Vlamingen van 18 jaar en ouder de zorg opnemen voor een hulpbehoevend familielid, vriend, buur of kennis.Enkele opmerkelijke cijfers:

  • In 2011 zorgde 38% van alle Vlamingen van 18 jaar en ouder voor een ziek, gehandicapt of ouder familielid, vriend, kennis of buur; in 2014 is dit nog 26%.
  • Het aandeel mantelzorgers stijgt met de leeftijd: van 20,4% bij de 34-44- jarigen naar 33,8% bij de 45-54-jarigen. De hoogste score wordt gemeten bij de 55-64-jarigen met 36,7%. Nadien daalt het percentage tot 15,9% bij de 75-plussers.In het onderzoek werd ook gepolst naar de zorgbelasting van de mantelzorgers. Hieruit bleek dat het aandeel Vlamingen dat de zorg als 'niet-belastend' ervaart, daalde van 35,9% in 2011 naar 28% in 2014. De groep die de zorg als 'erg belastend' ervaart, is gestegen van 17,7% naar 23,2%.De afname van het aantal personen dat informele zorg opneemt doet zich voor in alle leeftijdsgroepen. De daling doet zich vooral voor in de categorie mantelzorgers die volledig afhaakten en geen zorg meer verlenen. Een hogere zorgbelasting (Vb. het combineren van langer werken, babysitten op kleinkinderen en zorgen voor een ouder) kan er mogelijk toe bijdragen dat mantelzorgers stoppen of de instroom naar informele zorg afneemt. Bijkomende analyses zullen dit verder moeten uitklaren.Bekijk de studie hieronder.