Mantelzorg en thuiszorg hand in hand

Mantelzorg en thuiszorg hand in hand

Mantelzorg en thuiszorg hand in hand

Resultaten enquête Socialistische Mutualiteiten
Mantelzorg en thuiszorg hand in hand

Hoe zien Vlamingen de toekomstige ouderenzorg? Dat was het onderwerp van een grootschalige enquête van de Socialistische Mutualiteiten bij bijna 3000 Vlamingen tussen 45 en 75 jaar.Belangrijkste resultaten:

  • 1 op 5 biedt mantelzorg*, voor gemiddeld 10 uur per week
  • Gemiddeld helpen mantelzorgers de zorgbehoevende persoon al meer dan 6 jaar, 22% helpt al langer dan 10 jaar
  • De mantelzorgers zijn goed voor naar schatting 121.000 voltijdse jobs
  • In 6 op 10 van de gevallen wordt mantelzorg aangevuld en ondersteund door thuiszorg, voor een gemiddelde van 6 uur per week
  • Per week wordt er gemiddeld naar schatting 16 uur zorg per zorgbehoevende verleend, waarvan 61% door de mantelzorg en 39% door de thuiszorgMantelzorg en thuiszorg gaan hand in hand. Ze zorgen ervoor dat de zorgbehoevende langer thuis kan blijven wonen. Dankzij hen, zijn er vandaag zo’n 71.000 minder bedden in WZC nodig.

Dankzij het engagement van zovele mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers, kunnen ouderen langer thuis blijven wonen.Deze resultaten verdienen een extra dankjewel aan alle mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers!*Mantelzorger ben je als je op regelmatige basis zorgtaken voor iemand opneemt waarmee je een emotionele of sociale band hebt. Dat kan een familielid, een buur of een vriend zijn.De volledige studie kan je in bijlage lezen.