Hoe kijken ouderen naar het leven?

Hoe kijken ouderen naar het leven?

Hoe kijken ouderen naar het leven?

ouderen eenzaam

De Koning Boudewijnstichting nam de wensen, ervaringen, verwachtingen en behoeften van 60-plussers onder de loep. Ze bevroegen ruim 2 000 ouderen tussen 60 en 84 jaar die niet hulpbehoevend zijn. De vragen gingen over hoe zij tegen het leven aankijken én hoe ze naar de toekomst kijken. We sommen de meest opvallende resultaten op.

De meest opvallende resultaten

Ouderen blijven liefst in hun eigen woning wonen, indien nodig ondersteund door mantelzorg of professionele hulp. Al geeft 10% aan liever naar een woonzorgcentrum te verhuizen als volledig zelfstandig wonen niet meer lukt.

De eenzaamheid bij 75-plussers is groot. Bijna een kwart van de 75 tot 79-jarigen voelt zich meerdere keren per week of zelfs dagelijks eenzaam. Dat zijn een stuk meer ouderen dan bij de voorgaande bevraging in 2017. Bij de 80-plussers is de eenzaamheidsproblematiek nog groter.

Ouderen krijgen liefst mantelzorg van hun partner, gevolgd door hun kinderen. Maar er zijn ook meer ouderen die de hulp van professionele zorgverleners zouden inroepen.

Jonge senioren staan open voor technologische oplossingen als hun behoefte aan fysieke ondersteuning toeneemt. Bij 75-plussers is de openheid minder groot. Zij gebruiken ook veel minder communicatiemiddelen zoals WhatsApp of videobellen.

Op het vlak van buurtnetwerken zijn er nog heel wat kansen te rapen. Meer dan de helft van de 60-plussers zou zich graag inzetten in zo’n netwerk, maar weinigen kennen zo’n netwerk of nemen er momenteel actief aan deel.

Een ruime meerderheid van de ouderen geeft aan gelukkig te zijn. Belangrijk om op te merken is dat het hier gaat om ouderen die niet hulpbehoevend zijn.

Meer lezen?

Het volledige rapport vind je terug op de website van de Koning Boudewijnstichting.