Gezonde levensverwachting van de Vlaming

Gezonde levensverwachting van de Vlaming

Gezonde levensverwachting van de Vlaming

oudere man leest de krant

Op basis van gegevens uit 2018 becijferde Statistiek Vlaanderen de gezonde levensverwachting van mannen en vrouwen in het Vlaams Gewest. Het gaat om het verwacht aantal jaren waar je na een bepaalde leeftijd nog in goede gezondheid, dus zonder beperkingen in het dagelijks leven, van zal kunnen genieten.

Vlaming wordt nog steeds ouder

Op basis van de gegevens blijkt dat de totale levensverwachting van mannen en vrouwen nog steeds toeneemt, maar de gezonde levensverwachting neemt enkel nog toe bij mannen. Bij vrouwen blijft de gezonde levensverwachting stabiel.

Mannen krijgen relatief meer gezonde levensjaren

Mannen hebben op hun 65e verjaardag nog een totale levensverwachting van 19 jaar. Geschat wordt dat 12,8 van die jaren in goede gezondheid doorgebracht zullen worden en 6,2 jaar met beperkingen. Vrouwen hebben op hun 65e verjaardag nog een totale levensverwachting van 22 jaar. 13,1 van die jaren zou in goede gezondheid zijn en 8,9 jaar met beperkingen.

Hoewel vrouwen dus wel een hogere totale levensverwachting hebben, kunnen mannen relatief gezien rekenen op meer gezonde levensjaren: op 65 jaar is 67% van de resterende jaren voor mannen zonder beperkingen, terwijl dat voor vrouwen 59% is.

 

 

 

Meer weten?

Op de website van Statistiek Vlaanderen vind je meer cijfers over de gezonde levensverwachting.