Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg vraagt betere geestelijke gezondheidszorg voor ouderen

Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg vraagt betere geestelijke gezondheidszorg voor ouderen

Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg vraagt betere geestelijke gezondheidszorg voor ouderen

Studie KCE

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg pleit in een nieuwe studie voor een betere geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. De studie brengt de noden van deze doelgroep terecht onder de aandacht. Het KCE pleit voor een verruiming van de geestelijke gezondheidszorg van ‘volwassenen’ naar ouderen. Een goede geestelijke gezondheid, zingeving en een gevoel nog nuttig te zijn en er nog bij te horen zijn allemaal essentieel om ‘goed ouder te worden’.Aanbevelingen uit het rapport

 • Ouderen vormen een zeer heterogene groep en niet alleen hun leeftijd mag bepalend zijn voor het soort zorg die ze ontvangen
 • De geestelijke gezondheidszorg van volwassenen (tot 65 jaar) verruimen naar ouderen
 • Opleiden van specialisten in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen
 • Bewustwording vergroten bij zorgverleners omtrent ouder worden en psychische noden
 • Accent leggen op ondersteuning in de vertrouwde leefomgeving
 • Inzetten op een betere samenwerking tussen alle zorg- en hulpverleners (o.a. ook met psychologen, psychiaters, geriaters)
 • De huisarts heeft een cruciale rol in de behandeling van lichamelijke en psychische problemen
 • Uitbreiding van proefprojecten van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg die zich specifiek richten op ouderen en waarbij de zorgverleners ouderen thuis bezoeken
 • Als onderdeel van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg heeft ons land ook ‘mobiele psychiatrische teams’ opgezet, verbonden aan psychiatrische zorginstellingen. Deze teams bezoeken de patiënt ook thuis, maar richten zich vooral op mensen jonger dan 65 jaar. Het KCE stelt voor om hun doelgroep uit te breiden naar de ouderen en hen te ondersteunen met mobiele teams gespecialiseerd in ouderenzorg.
 • Ziekenhuizen moeten ook meer inzetten op psychiatrische, geriatrische en psycho-geriatrische diensten en ondersteuning
 • Thuisinterventies ook mogelijk maken in woonzorgcentra
 • Overwegen van een systematische screening van psychische noden in woonzorgcentra
 • Veranderen van maatschappelijke opvattingen over leeftijd en psychische aandoeningen (o.a. door informatiecampagnes)Meer informatie

Syntheserapport in het Nederlands

Volledige rapport in het Engels