Dementie: welke niet-pharmacologische interventies?

Dementie: welke niet-pharmacologische interventies?

Dementie: welke niet-pharmacologische interventies?

Rapport Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceert een rapport over de aanpak van dementie zonder geneesmiddelen. Het KCE vestigde al in 2009 de aandacht op beperkingen en gevaren van geneesmiddelen voor Alzheimer patiënten. Het nieuwe rapport onderzoekt de werkzaamheid van 30 interventies zonder geneesmiddelen, die gericht zijn op het helpen van mensen met dementie en hun verzorgers.

De onderzoekers stelden vast dat er slechts voor 4 interventies voldoende wetenschappelijke bewijzen van werkzaamheid zijn.
Het opleiden en psychosociaal ondersteunen van de mantelzorger heeft onmiskenbaar een positief effect op de persoon met dementie en zijn omgeving. Het geven van opleiding aan verzorgers in instellingen over omgaan met dementerende ouderen vermindert het gebruik van dwangmaatregelen, zoals vastbinden of eten onder dwang. Lichaamsbeweging verbetert de lichamelijke conditie en het psychisch welzijn van de persoon met dementie. Cognitieve stimulering, bijvoorbeeld met woordspelletjes of het samen oplossen van problemen heeft een aangetoond positief effect op korte termijn.