Daling van sterfte door suïcide bij ouderen

Daling van sterfte door suïcide bij ouderen

Daling van sterfte door suïcide bij ouderen

eenzame oudere

Het tweede Vlaams actieplan Suïcidepreventie liep van 2012 tot 2020. Nu de einddatum van dit actieplan bereikt werd, zorgde het Vlaams Expertisepunt Suïcidepreventie (VLESP) voor een uitgebreide evaluatie met cijfers over de sterfte door suïcide. We werpen een blik op enkele cijfers met betrekking tot ouderen.

Daling sterfte door suïcide

Met het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie wou de Vlaamse regering tegen 2020 de sterfte door zelfdoding verminderen met 20% ten opzichte van 2000.

VLESP stelt tussen 2000 en 2018 (de cijfers voor ’19 en ’21 zijn nog niet beschikbaar) een daling met 26% vast. De vooropgestelde doelstelling werd dus behaald. Toch vraagt het expertisepunt enige voorzichtigheid aangezien de officiële gegevens mogelijks leiden tot een onderschatting van de problematiek. Jaarlijks zijn er immers verschillende sterfgevallen waarvan de doodsoorzaak onduidelijk is.

Suïcidecijfers naar leeftijd

VLESP keek ook naar verschillende leeftijdsgroepen. Daaruit blijkt dat de suïcidecijfers ook bij ouderen teruglopen.

  • Bij mannen tussen 60 tot 75 jaar zien we een daling van 19% tussen 2000 en 2018.
  • Bij vrouwen tussen 60 en 75 jaar zien we een daling van 34% tussen 2000 en 2018.
  • Bij mannen ouder dan 75 zien we daling van 37% tussen 2000 en 2018.
  • Bij vrouwen ouder dan 75 zien we een daling van 30% tussen 2000 en 2018.

Opvallend is dat de daling bij mannen tussen de 60 en 75 jaar beperkt blijft tot 19%. Voor deze groep werd de doelstelling van -20% dus net niet gehaald.

Aanloop naar het derde Vlaams actieplan

De evaluatie vormt de aanloop naar het derde Vlaams actieplan Suïcidepreventie. Momenteel denken verschillende partners samen na over welke acties een meerwaarde zouden kunnen betekenen. Ook de Vlaamse Ouderenraad is hierbij betrokken.

Het is duidelijk dat suïcidepreventie hoog op de agenda moet blijven staan. Ik heb dan ook aan VLESP de opdracht gegeven om het 3de Vlaams Actieplan Suïcidepreventie te ontwerpen. Op 19 november dit jaar zal de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie plaatsvinden waar de nieuwe gezondheidsdoelstelling en het 3de Vlaams Actieplan Suïcidepreventie zal worden voorgesteld. Naast suïcidepreventie investeert Vlaanderen ook prioritair in geestelijke gezondheidszorg.”

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Wouter Beke

Meer weten

Het volledige evaluatierapport vind je terug op de website van VLESP.