Coronacrisis: Een test voor de mensenrechten (van ouderen)

Coronacrisis: Een test voor de mensenrechten (van ouderen)

Coronacrisis: Een test voor de mensenrechten (van ouderen)

unia mensenrechten ouderen corona

De coronacrisis moet dienen als een alarmsignaal waaruit we lessen moeten trekken over het respect voor de mensenrechten. Dat stelt Unia in zijn rapport over de maatschappelijke impact van de coronacrisis en de maatregelen om het virus te bestrijden. De nationale mensenrechteninstelling zag zich, onder andere door een hoog aantal meldingen van ouderen, enkele keren genoodzaakt de overheid op te roepen de mensenrechten van ouderen te respecteren en te garanderen.

Negatief effect crisismaatregelen

Met de volksgezondheid als eerste prioriteit werd via crisismaatregelen ieders vrijheid ingeperkt, om de veiligheid van de bevolking te garanderen. Hoewel die maatregelen eenvormig leken te worden toegepast, waren het toch de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die hieronder het meest geleden hebben. De overheid heeft te weinig geanticipeerd op de gevolgen van de crisismaatregelen, waardoor de kwetsbare situatie van onder meer ouderen nog verergerd werd.

Unia beklemtoont daarom dat er werk moet worden gemaakt van sterkere collectieve rechten, in overleg met de betrokken groepen, en dat er duidelijk moet worden gemaakt waarom die belangrijk zijn.

Meldingen

In vergelijking met 2019 was er dit jaar in de periode van 1 februari tot 19 augustus een stijging van het aantal discriminatiemeldingen bij Unia met 32%. Die stijging valt niet alleen toe te schrijven aan de epidemie, maar er was zeker een kettingreactie. 331 meldingen hadden te maken met 65-plussers.

Leeftijdsgrens

Heel wat van de klachten hadden te maken met de arbitraire leeftijdsgrens die eerst door de overheid gehanteerd werd en nu helaas nog steeds in de geesten van veel mensen blijft hangen. Zowel als het ging om bezoek aan bewoners van woonzorgcentra, contacten met kleinkinderen of om vrijwilligers- of ander werk. Unia heeft hier duidelijk gesteld dat voorzichtigheid geboden is door de gezondheidsrisico’s, maar dat een leeftijdsgrens van 65 jaar geen passende maatregel is om dit doel te bereiken. Bovendien komt het ook erg stigmatiserend over, waardoor ouderen zich geviseerd en aan de kant gezet voelen. Discriminatie op basis van leeftijd kan dus nooit vergoelijkt worden.

Digitale kloof

Unia kreeg ook verschillende meldingen over coronamaatregelen op het vlak van digitalisering. Oudere generaties, maar ook andere groepen in onze samenleving, ondervonden veel moeilijkheden met online reservatiesystemen, het verplicht betalen met bankkaart en het gebruik van QR-codes in verschillende contexten.

Meer informatie

Lees het volledige rapport op de website van UNIA.