Belang van het gordelroosvaccin voor ouderen

Belang van het gordelroosvaccin voor ouderen

Belang van het gordelroosvaccin voor ouderen

Ouderen krijgen te maken met een natuurlijke afname van het immuunsysteem, waardoor zij vatbaarder zijn voor infecties. Vaccinatie kan een belangrijke preventieve maatregel zijn. Ondanks de hoge prioriteit voor preventie geven de meeste Europese lidstaten, waaronder België, niet meer dan 3% van het gezondheidszorgbudget hieraan uit. Een werkgroep van vaccinatiedeskundigen oordeelt in een nieuw rapport dat er belangrijke medische argumenten (de medische noodzaak en als gevolg daarvan het belang ouderen gelijke toegang te geven) en maatschappelijke argumenten (vergrijzing, gezond ouder worden en vaccinatie als effectieve preventie methode) zijn om het vaccinatie schema voor 65-plussers in België uit te breiden met het gordelroos vaccin (herpes zoster).Volgens de onderzoekers is het mogelijk om het gordelroosvaccin gelijktijdig toe te dienen met het griepvaccin. Gezien de medische en maatschappelijke argumenten evenals de signalen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, is vaccinatie een hoeksteen van de publieke gezondheid en een absolute prioriteit voor de bevordering van gezond ouder worden.Raadpleeg het volledige rapport (Engels) en de begeleidende brief (Nederlands) kan je terugvinden in bijlage.