4 op de 10 75-plussers gebruikt minstens 5 geneesmiddelen voor een lange periode

4 op de 10 75-plussers gebruikt minstens 5 geneesmiddelen voor een lange periode

4 op de 10 75-plussers gebruikt minstens 5 geneesmiddelen voor een lange periode

medicatie ouderen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen (OZ) onderzochten het langdurig geneesmiddelengebruik bij hun leden die 75-plus zijn en thuis wonen. In totaal werd het medicatiegebruik van zo’n 100 000 ouderen onder de loep genomen. En dat levert opvallende resultaten op.

Medicatiegebruik is hoog

4 op de 10 deelnemers van 75 jaar of ouder bleek minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen langdurig te gebruiken. Het gaat vooral om medicatie voor hart- en vaatziekten, zoals cholesterol- of bloeddrukverlagers. Andere veelgebruikte medicijnen dienen voor de behandeling van diabetes of depressie.

De OZ verklaren dit hoge medicatiegebruik door het feit dat ouderen vaker lijden aan een of meerdere chronische ziekten. Maar de ziekenfondsen waarschuwen dat dit veelvuldig gebruik voor problemen kan zorgen. Geneesmiddelen kunnen elkaar namelijk versterken of tegenwerken en bovendien zijn ouderen extra gevoelig voor mogelijke schadelijke neveneffecten.

Afgeraden medicatie

Sommige geneesmiddelen worden afgeraden voor ouderen. Uit het onderzoek blijkt echter dat deze toch veelvuldig voorgeschreven worden. Onder de 75-plussers die minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen langdurig gebruiken, heeft de helft al zo’n niet-aangeraden medicijn genomen. 1 op de 5 neemt zelfs gedurende lange tijd zo’n geneesmiddel.

Globaal medisch dossier

Opvallend is dat bij 2 op de 5 deelnemers minstens 3 artsen medicatie voorschrijven. Bij 1 op de 5 personen gaat het zelfs om minstens 4 artsen. Dit toont meteen het belang aan van het globaal medisch dossier.

Dankzij dit gedeelde dossier krijgen de verschillende artsen die betrokken zijn bij een patiënt zicht op zijn medicatiegebruik. Zo’n 85% van de ouderen die minstens 5 geneesmiddelen langdurig gebruiken, heeft zo’n dossier. Ben je niet zeker of jij over zo’n dossier beschikt? Vraag er dan zeker naar de volgende keer dat je op consultatie gaat bij je huisarts.

Heb jij al een huisapotheker?

Wist je trouwens dat je ook een beroep kunt doen op een huisapotheker om je geneesmiddelengebruik op te volgen? Deze apotheker houdt nauwkeurig bij welke medicatie je gebruikt. Slechts 30% van de deelnemende OZ-leden maakt hier gebruik van.

Goed om weten is dat de begeleiding door een huisapotheker terugbetaald wordt als je lijdt aan een chronische aandoening.

Meer weten

Op de website van de Onafhankelijke Ziekenfondsen vind je het volledige persbericht terug.