3 op 4 65-plussers ervaart eenzaamheidsgevoelens

3 op 4 65-plussers ervaart eenzaamheidsgevoelens

3 op 4 65-plussers ervaart eenzaamheidsgevoelens

Resultaten zesde COVID-19-Gezondheidsenquête
eenzamheid corona

Tussen 18 en 25 maart 2021 namen iets meer dan 20.000 personen deel aan de 6e COVID-19-Gezondheidsenquête van Sciensano. De Vlaamse Ouderenraad licht enkele belangrijke bevindingen uit het rapport toe, met bijzondere aandacht voor de resultaten bij ouderen.

Kwetsbaarheid bij ouderen

Het is de eerste keer dat de COVID-19-Gezondheidsenquête peilt naar kwetsbaarheid bij ouderen. Daarbij werden vijf dimensies in kaart gebracht:

  • 33% van de 65-plussers geeft aan een gebrek aan energie te ervaren
  • 20% rapporteerde een zwakke spierkracht
  • 17% rapporteerde weinig lichaamsbeweging
  • 17% rapporteerde een afname van de loopsnelheid
  • 9% rapporteerde een verminderde eetlust

Uit de scores op deze dimensies leiden de onderzoekers af dat 14% van de 65-plussers kwetsbaar is en 33% een verhoogde kwetsbaarheid vertoont. Die percentages liggen lager dan in de gezondheidsenquête die in 2018 werd uitgevoerd. De onderzoekers waarschuwen echter dat die percentages wellicht een vertekend beeld geven, aangezien aan de online Covid-19-Gezondheidsenquête eerder gezondere ouderen hebben deelgenomen. Ouderen met zorgnoden of bewoners van een woonzorgcentra, werden mogelijk nauwelijks bereikt.

3 op 4 65-plussers ervaart eenzaamheidsgevoelens

57% van de 65-plussers is ontevreden over de sociale contacten en 33,5% ervaart een zwakke sociale ondersteuning. Die percentages liggen lager dan bij jongere leeftijdsgroepen.

Voor het eerst werd er ook gepeild naar de mate waarin de respondenten eenzaamheidsgevoelens ervaren. 27% van de 65-plussers gaf aan zich uitgesproken eenzaam te voelen. Iets meer dan 50% voelt zich matig eenzaam.

Ouderen leven de maatregelen na

Opnieuw verklaren veel mensen dat ze de maatregelen niet strikt respecteren. Zo geeft 41% van de respondenten aan de fysieke afstand niet steeds in acht te nemen en 25% geeft aan het minder nauw te nemen met de hygiënemaatregelen. Die percentages liggen op hetzelfde niveau als bij de bevraging van september, net voor de tweede golf losbarstte.

Ouderen leven de maatregelen opvallend beter na dan jongeren. Zo geeft 23% van de 65-plussers aan de afstandsregels niet strikt te respecteren, tegenover 68% 18- tot 29-jarigen.

De meeste ouderen willen een vaccin

9% van de bevolking weet nog niet zeker of hij zich al dan niet wil laten vaccineren. 6% heeft al beslist het vaccin niet te willen. Bij de 65-plussers ligt de vaccinatietwijfel het laagst. In die leeftijdsgroep zijn er ook het minst vaccinatieweigeraars.

Gezondheid heeft een impact op kwaliteit van leven

De 6e COVID-19-Gezondheidsenquête bracht ook de gevolgen op de levenskwaliteit in kaart. De prevalentie van de gerapporteerde problemen neemt toe met de leeftijd op het vlak van mobiliteit, autonomie en pijn of ongemak. 65-plussers ondervinden wel minder problemen bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten. In vergelijking met jongere leeftijdsgroepen geven ouderen minder vaak aan zich depressief of angstig te voelen.

Meer lezen?

Op de website van Sciensano kan je het volledige rapport inkijken.