Vergrijzingskosten pieken in 2040, daarna geleidelijke daling

Vergrijzingskosten pieken in 2040, daarna geleidelijke daling

Vergrijzingskosten pieken in 2040, daarna geleidelijke daling

ouder koppel

Volgens de nieuwste vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing stijgen de sociale uitgaven voor de vergrijzing tegen 2040 met 3,8% van het bruto binnenlands product (bbp). De armoede onder gepensioneerden zal volgens de Vergrijzingscommissie gestaag blijven dalen tot 2070, als gevolg van de hogere minimumuitkeringen en van het feit dat meer vrouwen nu een eigen pensioen hebben opgebouwd.

In vergelijking met de resultaten van het vorige jaarlijkse verslag liggen de budgettaire kosten van de vergrijzing tussen 2018 en 2070 0,5 procentpunt van het bbp hoger. Bijna de helft van het verschil is afkomstig van de periode 2018-2024. In geld uitgedrukt zullen de sociale uitgaven voor de vergrijzing in 2024 6,3 miljard hoger liggen dan vandaag. Dit komt vooral door de uitgaven voor de gezondheidszorg en door de minder gunstige demografische vooruitzichten voor de bevolking op actieve leeftijd.  Tegen 2040 zorgt dit voor een meeruitgave van zo'n 17 miljard euro.

Meer informatie

Samenvatting vergrijzingsrapport 2019

Volledig vergrijzingsrapport 2019