Steeds meer Belgen sparen voor aanvullend pensioen

Steeds meer Belgen sparen voor aanvullend pensioen

Steeds meer Belgen sparen voor aanvullend pensioen

Cover onderzoek tweede pensioenpijler

3.759.000 Belgen hebben dit jaar een aanvullend pensioen. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit de jongste editie van ‘De tweede pensioenpijler in beeld’, een publicatie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) over het aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen.  

De tweede pensioenpijler omvat de aanvullende pensioenen die mensen opbouwen  in het kader van hun loopbaan als werknemer of zelfstandige. Dit aanvullend pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen. De 3.759.000 mensen met een aanvullend pensioen stemmen overeen met zo’n 75% van de beroepsbevolking. 

De gegevens van de FSMA geven aan dat de gemiddelde verworven reserve van wie een aanvullend pensioen opbouwt en de pensioenleeftijd nadert – de leeftijdscategorie van 55 tot 64-jarigen - 54.384 euro bedraagt. Achter dit globale gemiddelde gaan grote verschillen schuil. Zo bedraagt de mediaanreserve voor de 55-64-jarigen slechts 8.747 euro. 

Klik hier voor het volledige rapport.