Nieuw armoedeverslag pleit voor een sociaal klimaatbeleid

Nieuw armoedeverslag pleit voor een sociaal klimaatbeleid

Nieuw armoedeverslag pleit voor een sociaal klimaatbeleid

Cover

In zijn nieuw tweejaarlijks verslag focust het Steunpunt tot bestrijding van armoede op ‘Duurzaamheid en armoede’. Dat thema werd niet toevallig gekozen. “Mensen in armoede worden meer blootgesteld aan vervuiling. Ze wonen en werken immers vaker op plekken met meer vervuiling, en zijn er – door een slechtere gezondheid - ook gevoeliger voor”, zo stelt het Steunpunt. “Tegelijk plukken ze niet of nauwelijks de vruchten van het beleid in functie van duurzaamheid.”

Beeldvorming

Met zijn rapport wil het Steunpunt eerst en vooral de beeldvorming tegengaan dat mensen in armoede zich niet interesseren voor de toekomst van onze planeet.

“Vaak horen we dat mensen in armoede niet om duurzaamheid geven, dat ze elk proberen te overleven en dat het daarbij blijft. Dat klopt hoegenaamd niet! We moeten onze plaats in dit debat opeisen en onze eigen bijdrage leveren. Wij weten immers waartoe het groeimodel leidt, want wij dragen er de gevolgen van en lijden eronder. We moeten dit duidelijk maken, want men beschouwt ons slechts als mensen die niets bijbrengen en die de samenleving veel geld kosten.”

Aandacht voor het sociale luik van het klimaatbeleid

Daarnaast beklemtoont het steunpunt dat het sociale luik veel meer aanwezig moet zijn in het klimaatbeleid, om te garanderen dat ook mensen in armoede er beter van worden.

Henk Van Hootegem, coördinator Steunpunt Armoedebestrijding: “Eigenaars met een laag inkomen en zeker huurders kunnen bijvoorbeeld weinig gebruik maken van de premies voor energiebesparende maatregelen. Of ze ondergaan zelfs negatieve gevolgen van dit beleid, zoals het geval is bij het weren van vervuilende auto’s in de steden in het kader van de lage-emissiezones. Strijden voor duurzaamheid is strijden tegen deze ongelijkheden. En dat is in dit geval resoluut kiezen voor investeren in de duurzame bouw en renovatie van sociale woningen en een sterk openbaar vervoer.”

Enkele getuigenissen

Het verslag kwam tot stand op basis van overleg met mensen in armoede, hun verenigingen en diverse andere actoren. In onderstaand filmpje getuigen enkele deelnemers over dit overlegproces.

Lees hier het 10de tweejaarlijkse verslag.