Barometer Energiearmoede: meer mensen vrezen huis niet te kunnen verwarmen

Barometer Energiearmoede: meer mensen vrezen huis niet te kunnen verwarmen

Barometer Energiearmoede: meer mensen vrezen huis niet te kunnen verwarmen

De jaarlijkse Barometer Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting toont aan dat 21,7% van de Belgische gezinnen in 2017 kampte met een of andere vorm van energiearmoede, wat betekent dat er een lichte stijging is tegenover 2016. Alleenstaanden, voornamelijk vrouwen ouder dan 65 jaar en eenoudergezinnen, in grote meerderheid moeders met kinderen, zijn het meest getroffen. Het risico op energiearmoede is groter bij huurders, in het bijzonder bij sociale huurders, en bij gezinnen in of op zoek naar een kleine goedkope woning.

De energiearmoede hangt samen met de kostprijs van energie, maar kan ook niet los gezien worden van de fors gestegen woonkosten, waarna er minder gezinsbudget overblijft. Het risico op energiearmoede bij huurders ligt twee tot driemaal hoger dan bij eigenaars, en het verschil wordt steeds groter. De energiearmoede treft vooral eenoudergezinnen en (vrouwelijke) alleenstaanden, onder wie ook ouderen: hun oudere woning mag dan wel (vaker) afbetaald zijn, het kost hen (te) veel om ze warm te stoken.

Bij ongewijzigd beleid, doen de demografische vooruitzichten tot 2070 vermoeden dat de energiearmoede verder zal toenemen, vooral bij alleenstaande ouderen.

Lees hier de Barometer Energiearmoede (2009-2017).

De energiesnoeiers

Heb je een eenvoudige vraag over energiebesparing, premies of dergelijke? Maar vind je het niet de moeite om hiervoor een mail te sturen of een telefoontje te plegen? Stel dan jouw vraag via de website van de Energiesnoeiers. Energiesnoeiers helpen je om energie te besparen door energiescans uit te voeren en je dak te isoleren. Op die manier willen ze jouw energiefactuur verlagen. Stel je vraag hier.