Armoederisico voor Vlaamse 65-plusser hoger dan voor andere leeftijdsgroepen

Armoederisico voor Vlaamse 65-plusser hoger dan voor andere leeftijdsgroepen

Armoederisico voor Vlaamse 65-plusser hoger dan voor andere leeftijdsgroepen

oudere met euro's

13% van de Vlaamse 65-plussers leefde in 2019 in een huishouden met een inkomen onder de Belgische armoededrempel. Dit percentage is, net zoals de voorbije jaren, hoger in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Het risico op armoede wordt ingeschat op basis van de huishoudens met een inkomen onder de armoededrempel. Op basis van de EU-SILC-enquête berekende Statistiek Vlaanderen dat het inkomen van 13% van de 65-plussers in Vlaanderen onder die armoedegrens valt. Voor 2018 was dit nog 15%, al kan dit ook te wijten zijn aan de ingrijpende vernieuwde methode die voor de EU-SILC-enquête wordt gebruikt.

Volledige bevolking

Als we naar de volledige bevolking van het Vlaamse Gewest kijken, leefde in 2019 ongeveer 1 op de 10 (10%) inwoners in een huishouden met een huishoudinkomen onder de Belgische armoededrempel. In het Waalse Gewest gaat het om 18% van de bevolking, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 31%. Dat brengt het armoederisico voor heel België op 15%.

Meer informatie

Op de website van Statistiek Vlaanderen kan je alle cijfers over het onderzoek raadplegen.