1 op 4 Belgische zestigplussers vrijwilligt

1 op 4 Belgische zestigplussers vrijwilligt

1 op 4 Belgische zestigplussers vrijwilligt

Rapport Koning Boudewijnstichting

Op 19 oktober 2015 presenteerde de Koning Boudewijnstichting een lijvig rapport over het vrijwilligerswerk in België. Hiermee is ons land het zesde land (na Polen, Hongarije, Portugal, Italië, Ierland) in de Europese Unie dat de studie uitvoert, gebaseerd op een min of meer gelijkaardige vragenlijst (gebaseerd op het Handboek van de IAO).

Het rapport beschrijft de resultaten van een bevraging van 10.000 Belgen over hun engagement als vrijwilliger. Zo doet bijna 13% van de Belgen aan vrijwilligerswerk voor een organisatie. Dit lijkt veel, maar is toch lager dan de 1 op 5 die vaak wordt geciteerd. Daarvan is 10,3% ouder dan 60 jaar. Met dat percentage zijn ouderen niet oververtegenwoordigd in het vrijwilligerswerk, in verhouding tot hun aandeel in de Belgische bevolking. In absolute cijfers (geen rekening houdend met hun aandeel in de bevolking), zijn zestigplussers echter de grootste groep vrijwilligers: 1 op 4 Belgische ouderen vrijwilligt.

Verder blijkt dat 24,5% van alle vrijwilligers actief is binnen de sportsector, bijna 20% in de socio-culturele sector en 20% in de maatschappelijke dienstverlening.Een samenvatting van het rapport kan je hier downloaden.