WHO waarschuwt voor leeftijdsdiscriminatie: wereldwijd rapport

WHO waarschuwt voor leeftijdsdiscriminatie: wereldwijd rapport

WHO waarschuwt voor leeftijdsdiscriminatie: wereldwijd rapport

leeftijdsdiscriminatie

Een op twee mensen wereldwijd maakt zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vast in een nieuw rapport. De WHO waarschuwt voor de impact hiervan op financieel en gezondheidsvlak en roept op tot dringende maatregelen om deze plaag voor de samenleving tegen te gaan.

Wij-zij-denken

Tijdens de coronapandemie is het wij-zij-denken tussen jongeren en ouderen toegenomen. Beide groepen worden stereotiep voorgesteld in het publieke discours en op sociale media. Dat laat zich ook in de praktijk voelen. Zo werd leeftijd in sommige contexten het enige criterium voor toegang tot medische zorg, levensreddende therapieën of voor maatregelen rond quarantaine.

“Nu landen proberen te herstellen van de pandemie, kunnen we niet toestaan dat stereotypen die op leeftijd zijn gebaseerd discriminatie in de hand werken en kansen voor mensen beperken."

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO

Hele samenleving

Volgens het rapport dringt leeftijdsdiscriminatie door in veel sectoren van de samenleving: in bedrijven, gezondheidsinstellingen, de media en het rechtssysteem. Het inperken van gezondheidszorg uitsluitend op basis van leeftijd komt vaker voor dan gedacht. Zo bleek in 2020 dat in 85% van 149 studies leeftijd bepalend was voor het al dan niet krijgen van een medische behandeling. Oudere werknemers merken ook dat de toegang tot gespecialiseerde training en opleiding aanzienlijk afneemt met de leeftijd.

Gezondheidsrisico

Bij ouderen zorgt leeftijdsdiscriminatie voor een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid, meer sociaal isolement en eenzaamheid, grotere financiële onzekerheid, verminderde kwaliteit van leven en vroegtijdig overlijden. Naar schatting 6,3 miljoen depressies wereldwijd zouden zijn toe te schrijven aan leeftijdsdiscriminatie.

Jongeren ook slachtoffer

Ook jongeren worden getroffen door leeftijdsdiscriminatie. Dit uit zich op het vlak van werkgelegenheid, op de woonmarkt en ook in de politiek. Zowel jong als oud klagen dat ze minder vaak worden gehoord.

Oplossingen

In het rapport wordt gepleit voor beleidsmaatregelen die leeftijdsdiscriminatie aanpakken en voor educatieve en intergenerationele activiteiten die de empathie versterken en misvattingen wegnemen.

Landen worden aangemoedigd om strategieën uit te werken die op feiten berusten, meer aan gegevensverzameling en onderzoek te doen en de houding ten aanzien van veroudering te veranderen.

Reportage over ageism

Lien Van Malderen, stafmedewerker ouderenzorg bij Zorgnet-Icuro, en professor Baldwin Van Gorp (KU Leuven) vertellen ons in Z-Health hoe leeftijdsdiscriminatie zich manifesteert en hoe we ageism kunnen aanpakken.

Lees het volledige rapport

Je kan het rapport hier terugvinden (in het Engels).