Publicatie ‘Kom op voor mensenrechten’

Publicatie ‘Kom op voor mensenrechten’

Publicatie ‘Kom op voor mensenrechten’

Kom op voor mensenrechten cover publicatie

Op 10 december was het Internationale Mensenrechtendag, de 72e verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Om dat te vieren, vertaalde het Regionaal VN-Mensenrechtenbureau voor Europa het handboek “Kom Op Voor Mensenrechten” naar het Nederlands. Het is een handige publicatie die aantoont dat iedereen zijn steentje kan bijdragen.

Een handig overzicht van onze mensenrechten

Deze gebruikersvriendelijke inleiding tot de mensenrechten is geschreven voor een breed publiek en voorziet de lezer van een beknopte uitleg van de mensenrechten, het internationale mensenrechtenkader en de mechanismen die de toepassing ervan mogelijk maken. Er wordt ook ingegaan op de mensenrechtenbescherming van bepaalde groepen, transversale mensenrechtenkwesties en de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Mensenrechten worden overal ter wereld steeds meer op de proef gesteld. En COVID-19 zet de situatie verder onder druk. ‘Kom Op Voor Mensenrechten’ kwam voort uit het idee dat iedereen een verschil kan maken. De penhouders willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Mensen die hun steentje willen bijdragen aan een betere wereld óf mensen die gewoon meer willen weten over het onderwerp.

Mensenrechtenkader voor ouderen

Sinds 2017 pleit de Vlaamse Ouderenraad ervoor dat ook België zich actief op de mensenrechtenproblematiek van ouderen toelegt, zowel op vlak van ontwikkelingssamenwerking als via de Europese Unie en de Verenigde Naties. Die vraag werd opgepikt in het federale parlement, via een resolutie ingediend door Els Van Hoof.

Op 28 januari 2020 organiseerde de Commissie Buitenlandse Zaken een hoorzitting over het thema, waarop de Vlaamse Ouderenraad, AGE Platform Europe, het Gelijkekansencentrum Unia en de Dienst Mensenrechten van de FOD Buitenlandse Zaken hun visie daarop konden toelichten.

Dat leidde tot een succes: de resolutie werd op 19 februari 2020 door een ruime meerderheid in de commissie goedgekeurd en op 12 maart 2020 door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarmee is de eerste stap naar een uitgesproken Belgisch standpunt gezet. Het is nu aan de Belgische regering om de ouderenrechten zowel in eigen land als internationaal te helpen beschermen, onder andere door actief werk te maken van een conventie tegen leeftijdsdiscriminatie en hiervoor andere EU-lidstaten warm te maken.

Meer informatie

Download de publicatie hier.