Afrikaanse landen vergeten ouderen tijdens coronacrisis

Afrikaanse landen vergeten ouderen tijdens coronacrisis

Afrikaanse landen vergeten ouderen tijdens coronacrisis

Afrikaanse landen vergeten ouderen tijdens pandemie covid corona

Afrikaanse ouderen werden aan hun lot overgelaten bij de aanpak van de coronapandemie. Dat vindt driekwart van de respondenten van een bevraging in achttien Afrikaanse landen, uitgevoerd door de Stakeholder Group on Ageing (SGA) Africa.

Uit de enquête van SGA Africa bleken factoren zoals sociale bescherming, gezondheidszorginfrastructuur en de algehele omgang met ouderen over verschillende sectoren heen, overal tekort te schieten. Dit heeft bijgedragen aan een jammerlijk gebrek aan beleid ten aanzien van de vergrijzende bevolking in de betreffende Afrikaanse landen.

Problemen waarmee Afrikaanse ouderen te maken krijgen, zijn divers. Slechte toegang tot medische zorg, misbruik en geweld, gebrek aan sociale bescherming voor ouderen, gebrek aan onderzoek en informatie over ouderen, het feit dat de stem van ouderen niet wordt gehoord, toegang tot dienstverlening inzake de verdeling van voeding, leeftijdsdiscriminatie , gebrekkige distributie van palliatieve middelen en onvoldoende empathie voor ouderen.

Niets nieuw onder de zon

Dat er weinig aandacht is voor de noden van ouderen in Afrika, is niets nieuw.

“Al voor de uitbraak van COVID-19 werd er onvoldoende voorzien in de behoeften van ouderen in verschillende Afrikaanse landen. Helaas heeft de COVID-19-pandemie de bestaande gezondheidsuitdagingen verder verergerd doordat de aandacht van de overheid verschuift naar de beheersing van de pandemie. Hierdoor is de verwaarlozing van ouderen nog verder toegenomen.”

Emem Omokaro, covoorzitter van SGA Africa

SGA wil meer impact hebben op ministeries, overheidsinstellingen, agentschappen en organisaties. Ze willen Afrikaanse lidstaten aanzetten om gemeenschappelijke structuren op te zetten rond beleidsmaatregelen gericht op ouderen.

Meer informatie

Lees hier het interview met Emem Omokaro in MO*Magazine.