Participatie kent geen leeftijd (?)

Participatie kent geen leeftijd (?)

Participatie kent geen leeftijd (?)

Participatie kent geen leeftijd?

In het rapport ‘Voor spelers van 9 tot 99 jaar: participatie kent geen leeftijd (?)’ toetsten onderzoekers van het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie van de Vrije Universiteit Brussel stereotype en verouderde beelden over Vlamingen tussen 55 en 85 jaar oud. Dat doen ze aan de hand van cijfers over de participatie van ouderen: de de participatiesurveys van 2004, 2009 en 2014. En dat leverde interessante resultaten op.

Leeftijdsgrens

De onderzoekers bestudeerden het participatiegedrag van Vlamingen tussen 55 en 85 jaar oud. De ondergrens werd op de ‘jonge’ leeftijd van 55 jaar gelegd omdat heel wat ouderenverenigingen eveneens deze leeftijdsgrens hanteren, maar tevens om de rol van pensionering te bekijken en om toekomstige tendensen bij 65-plussers te verkennen. In het rapport worden zowel de ouderen anno 2014 bestudeerd, als de verschuivingen in participatiegedrag van 2004 tot 2014.

Diverse activiteiten

Het rapport zoomt dieper in op de vrijetijdsactiviteiten met gezin, familie en vrienden maar ook reizen, mediaparticipatie, cultuurparticipatie en sociaal- culturele participatie werden onderzocht.  De verschillen op het vlak van participatie tussen personen aan de vooravond van hun pensioen, en personen die al enige jaren op rust zijn, lijken zeer groot te zijn. Zowel op het vlak van interessesferen, de activiteiten waaraan men participeert, de frequentie waarin men participeert als de drempels die men ervaart, onderscheiden ouderen zich sterk naargelang hun leeftijd en de levensfase waarin ze zich bevinden.

De bevindingen wijzen niet alleen op leeftijds- en levensfaseverschillen maar tevens op generatieverschillen. De huidige generatie van 55-plussers vertonen andere interesses en andere participatiepatronen dan de 55-plussers van 10 jaar geleden. Daarnaast doen zich ook bij de oudere leeftijdsgroepen de sociale breuklijnen voor die we bij jongere leeftijdsgroepen terugvinden, zoals het opleidingsniveau.

Meer informatie

Meer informatie en het volledige rapport vind je hier.