Onvoldoende digitale basisvaardigheden bij meerderheid Vlaamse ouderen

Onvoldoende digitale basisvaardigheden bij meerderheid Vlaamse ouderen

Onvoldoende digitale basisvaardigheden bij meerderheid Vlaamse ouderen

zoeken op het internet

Bijna 60 % van de 55-plussers beschikt niet over de nodige vaardigheden om gebruik te maken van de aangeboden digitale toepassingen. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Statistiek Vlaanderen. Dit gebrek aan digitale vaardigheden uit zich ook in het gebruik van internet bij contacten met de overheid.

Bij het peilen naar digitale basisvaardigheden wordt nagegaan in hoeverre iemand online informatie kan verwerken, online kan communiceren, digitaal problemen kan oplossen en met software kan omgaan.

Bij de 55- tot 74-jarigen had in 2019 58% van de mensen onvoldoende tot geen digitale basisvaardigheden. 15% van hen heeft zelfs nog nooit het internet gebruikt. Cijfers van Statbel, het Belgische Statistiekbureau, toonden eerder al aan 27% van de 65- tot 74-jarigen niet over een internetverbinding beschikt.

Vlaanderen nog niet ‘radicaal digitaal’

Dit gebrek aan digitale vaardigheden laat zich ook voelen in de contacten met de overheid. Maar 46% van de 55-plussers maken hiervoor gebruik van het internet, tegenover 70% van de 25- tot 54-jarigen.  

De Vlaamse overheid had met haar plan ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ als doelstelling dat alle transacties met de overheid tegen 2020 digitaal zouden gebeuren. Deze laatste cijfers tonen aan dat er minstens op het vlak van toegang tot het internet en qua digitale vaardigheden nog veel stappen moeten worden gezet.

Voor de Vlaamse Ouderenraad blijft het niet enkel belangrijk in te zetten op maatregelen zodat iedereen digitaal mee kan. Ok een niet-digitaal aanbod van basisdienstverlening blijft van cruciaal belang.

Meer informatie

Alle info over het onderzoek lees je op de website van Statistiek Vlaanderen.