Nieuwe Digimeter besteedt extra aandacht aan 75-plussers

Nieuwe Digimeter besteedt extra aandacht aan 75-plussers

Nieuwe Digimeter besteedt extra aandacht aan 75-plussers

Onthaal

De Digimeter brengt al sinds 2009 de tendensen rond bezit en gebruik van media en digitale technologie in Vlaanderen in kaart met aandacht voor de attitudes en verwachtingen tegenover nieuwe technologieën. Op aandringen van de Vlaamse Ouderenraad - en om genuanceerder stil te staan bij de bevindingen over ouderen - wordt vanaf deze editie een opsplitsing gemaakt tussen de 65- tot 74-jarigen en de 75-plussers. Wij juichen deze beslissing toe en doen een greep uit de vele resultaten.

Toegangskloof

Om de digitale mogelijkheden te kunnen benutten, heb je degelijke toestellen en een goede verbinding nodig. 7% van de 65- tot 74-jarigen in Vlaanderen heeft thuis geen computer of een internetverbinding. Bij de 75-plussers gaat het om 6%. Hoewel de meeste Vlamingen thuis minstens één toestel ter beschikking hebben, is dat niet altijd voldoende. Zo geeft 1 op 10 Vlamingen aan een extra toestel nodig te hebben, maar zich dat niet te kunnen veroorloven.

Voor 1 op 3 Vlamingen wegen de kosten voor een betere verbinding te zwaar op het budget. Bij de 65- tot 74-jarigen en bij de 75-plussers geeft respectievelijk 35% en 42% aan dat het te duur is om voor een betere thuisverbinding of beter mobiel internet te opteren.

Smartphonebezit en -gebruik

Bij Vlamingen die maar één toestel in huis hebben, gaat dat in drie vierde van de gevallen om een smartphone. 95% van de Vlamingen beschikt over een smartphone, maar toegespitst op leeftijd blijkt dat dat bij ouderen toch om lagere percentages gaat . Zo bezit 89% van de 65- tot 74-jarigen en 76% van de 75-plussers een smartphone.

11% van de 65- tot 74-jarigen heeft nog nooit een smartphone gebruikt. Bij de 75-plussers loopt dat op tot 24%. Telkens wanneer er dus met QR-codes wordt gewerkt, vallen die ouderen uit de boot.

Niet evident om 'mee' te zijn

Een tweede basisvoorwaarde om digitaal actief te zijn, is dat je over de nodige mediawijsheid en vaardigheden beschikt. 57% van de Vlamingen vindt het makkelijk om met digitale technologieën om te gaan en hetzelfde percentage vertrouwt erop de meest voorkomende problemen met digitale technologie te kunnen oplossen. Bij de ouderen vindt maar 18% van 75-jarigen het makkelijk om digitale toepassingen te gebruiken en 27% vertrouwt erop de meest voorkomende digitale problemen te kunnen oplossen.

Bij de 65- tot 74-jarigen gaat het om respectievelijk 28% en 34%. 36% van de 65- tot 74-jarigen en 48% van de 75-plussers vermijdt zelfs digitale toepassingen omdat de groep er niet mee vertrouwd is. Blijven schaven aan die digitale vaardigheden is daarom belangrijk. Toch neemt het vertrouwen om digitale vaardigheden te leren bij alle leeftijdsgroepen af. Bij ouderen gelooft 73% van de 65- tot 74-jarigen en 59% van de 75-plussers digitale vaardigheden te kunnen (bij)leren.

Offline vs online gebruik dienstverlening

Er zijn duidelijke verschillen tussen diensten die eerder online of eerder fysiek worden benut. Zowel bij de 65- tot 74-jarigen als bij de 75-plussers doet 93% de boodschappen in de winkel zelf. Om burgerzaken te regelen gaat 41% van de 65- tot 74-jarigen naar een loket en regelt 37% zoveel mogelijk online. Bij de 75-plussers gaat 52% naar een loket en doet 27% van hen dat online.

Uit de Digimeter blijkt dat veel ouderen al overgestapt zijn naar online bankieren. 62% van de 75-plussers en 69% van de 65- tot 74-jarigen regelt zijn bankzaken online. Voor de overheidscommunicatie opteert 52% van de 75-plussers ervoor alle overheidscommunicatie op papier te krijgen, tegenover 32% die alle communicatie online krijgt. Bij de 65- tot 74-jarigen is het beeld al anders, met nog 33% papieren overheidscommunicatie en 46% uitsluitend online.

Meer weten?

Bovenstaande bevindingen zijn slechts een greep uit de vele boeiende resultaten die de Digimeter te bieden heeft. Wil je graag meer resultaten doornemen? Dat kan via deze link.