Kleine stijging internetgebruik bij Belgische ouderen

Kleine stijging internetgebruik bij Belgische ouderen

Kleine stijging internetgebruik bij Belgische ouderen

laptop

87% van de ouderen tussen 55 en 64 jaar en 73% van de ouderen tussen 65 en 74 in ons land hebben tijdens de laatste drie maanden het internet gebruikt. Daar tegenover staat dat 22% van de 65- tot 74-jarigen nog nooit actief was op internet. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Statbel, het Belgische statistiekbureau, naar het ICT-gebruik bij huishoudens. Gegevens voor ouderen boven 74 jaar zijn helaas niet beschikbaar.

Meer videochat en Whatsapp …

De impact van de corona-veiligheidsmaatregelen laat zich in het algemeen voelen in de internetactiviteiten. Zo maakte 68% van de bevolking gebruik van telefoneren via het internet of van videogesprekken via de webcam en steeg het aantal Belgen dat via Whatsapp, Messenger of Skype communiceert met 7 punten naar 65%. Het percentage Belgen dat een online cursus volgde, verdubbelde tot 18% in 2020.

… Maar niet door ouderen

Deze cijfers zijn opvallend lager voor de Belgische ouderen. Zo videochat of belt maar 40% van de 65- tot 74-jarigen via het internet en maakt 33% van hen gebruik van instant messaging. Het aantal online cursisten tussen 65 en 74 jaar blijft beperkt tot 4%.

Privacy-paradox

Uit de resultaten blijkt ook dat de 65- tot 74-jarige internetgebruikers het meest bezorgd zijn over het gebruik van hun gegevens voor reclamedoeleinden. Toch weigeren ze minder om hun persoonlijke gegevens te delen. Ook in het toegang verstrekken tot de eigen geografische locatie, het beperken van de toegang tot hun profiel op sociale netwerken en het installeren van beveiligingssoftware op hun smartphone, blijkt deze leeftijdscategorie minder voorzichtig.

Dit toont aan dat er niet enkel gewezen moet worden op de risico’s die men loopt op het internet, maar dat er ook meer gefocust moet worden op de maatregelen die je zelf kan treffen om je gegevens beter te beschermen.