Digitalisering, een bron van nieuw analfabetisme?

Digitalisering, een bron van nieuw analfabetisme?

Digitalisering, een bron van nieuw analfabetisme?

Bevraging Gezinsbond
Logo Digitale geletterdheid

Vanuit de alarmerende signalen van hun achterban, kaartte de Gezinsbond in 2014 reeds aan dat het niet zo goed gesteld is met de digitale vaardigheden van onze gezinnen als algemeen wordt aangenomen. Maar de resultaten van een bevraging, die zij dit voorjaar deden bij 1 015 gezinnen, zijn nog veel verontrustender dan verwacht. Zo kan er in 1 op 5 gezinnen niemand een online betaling doen.De Gezinsbond bundelde alle resultaten in een dossier.De beleidsaanbevelingen van de Gezinsbond kan je hier lezen.Wil je weten hoe het met je eigen digitale geletterdheid gesteld is? Doe de test op www.digitalegeletterdheidtest.be.