Digimeter 2018: tendensen voor ouderen

Digimeter 2018: tendensen voor ouderen

Digimeter 2018: tendensen voor ouderen

Digimeter

De Digimeter is de jaarlijkse monitor van imec die onderzoek doet in Vlaanderen naar media en ICT: wat hebben we, wat doen we ermee en hoe voelen we ons daarbij? Voor de groep 65-plussers lijken de resultaten overwegend positief te zijn. De Vlaamse Ouderenraad zoomt hier dieper op in.

Gebruik smartphone en Facebook groeit

Terwijl in 2017 binnen de groep 65-plussers 53% de gsm verkoos boven de smartphone, verkiest hetzelfde percentage in 2018 de smartphone boven de gsm. Of dit ook de meest onmisbare technologie geworden is voor deze groep wordt niet weergegeven. De meest onmisbare technologie in 2017 voor deze leeftijdsgroep was de TV.

Wel blijkt uit de cijfers dat enkel ouderen de CD-speler of TV verkiezen om naar muziek te luisteren. Jongere leeftijdsgroepen gebruiken hiervoor de computer of hun smartphone. 

Daarnaast is er bij de oudere leeftijdsgroepen een sterke groei te zien in het gebruik van sociale netwerken, en dan voornamelijk van Facebook. Het gebruik hiervan bij de leeftijdsgroep 16-44 jaar daalt licht. Zij verkiezen andere sociale netwerken.

Hoe voelen ouderen zich daarbij?

Vlamingen zijn zich bewust van de vele voordelen die verbonden zijn aan digitale technologieën. Ze maken het leven makkelijk (68%), ze zijn interessant (65%) en leuk (64%). Toch worstelt nog 46% met digitale toepassingen. Een vierde van de bevolking vindt termen gelinkt aan digitale toepassingen verwarrend (26%), vermijdt digitale toepassingen omdat ze er niet vertrouwd mee zijn (22%) en twijfelen om digitale toepassingen te gebruiken omdat ze bang zijn om fouten te maken (20%).

Die percentages liggen systematisch hoger voor 65-plussers, maar in vergelijking met vorige jaren daalt dit aantal meer bij de oudere dan bij de jongere generaties.

Zijn ook de oudste leeftijdsgroepen mee?

De Vlaamse Ouderenraad acht het belangrijk op te merken dat het niet duidelijk is wat de verdeling is van de resultaten binnen de groep 65-plussers. Het gebruik van digitale media ligt immers veel lager bij de oudste leeftijdsgroepen. Daarom is het niet enkel belangrijk in te zetten op maatregelen zodat iedereen digitaal mee kan, maar ook een niet-digitaal aanbod van basisdienstverlening blijft van cruciaal belang.

Meer informatie

Lees hier het volledige onderzoek.