Bijna de helft van de Vlaamse gemeenteraadsleden is 55-plus

Bijna de helft van de Vlaamse gemeenteraadsleden is 55-plus

Bijna de helft van de Vlaamse gemeenteraadsleden is 55-plus

mandataris ouderen

Bijna de helft van de gemeenteraadsleden in Vlaanderen is 55 jaar of ouder. 8.9% van hen is ouder dan 70 jaar. Bovendien is iets meer dan 4 op 10 schepenen en meer dan de helft van alle Vlaamse burgemeesters ouder dan 55 jaar. Dat blijkt uit het periodiek rapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur op basis van de gegevens uit de mandatendatabank.

Mandatendatabank?

Het Agentschap Binnenlands Bestuur deelt sinds 2022 via periodieke rapporten de gegevens uit de mandatendatabank. Dat is de databank waarin de gegevens van alle mensen die een mandaat opnemen binnen de gemeenten, OCMW's, districten en provincies. Het doel is om meer inzicht te verwerven en te delen over de evoluties en de samenstelling van de verschillende bestuursorganen.

Alle leeftijden vertegenwoordigd

Hieruit blijkt dat alle leeftijden van de bevolking zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraden. Het grootste aandeel is voor de leeftijdscategorie 55 tot 70 jaar. De gemiddelde leeftijd van de gemeenteraadsleden is 52,96 jaar.

70-plussers in de gemeenteraad

Bijna 9% van alle gemeenteraadsleden is ouder dan 70 jaar. Als we dit per provincie bekijken, is 10,3% van de gemeenteraadsleden in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant ouder dan 70 jaar. Daarna volgen Antwerpen (8,5%), Limburg (7,6%) en West-Vlaanderen (7,4%). Het oudste gemeenteraadslid is 88 jaar en komt uit Limburg.

Uitvoerende mandaten

Ook bij de schepenmandaten in het Vlaamse Gewest zijn alle leeftijden van de bevolking vertegenwoordigd, hoewel meer dan twee derden van deze groep bestaat uit de leeftijdscategorieën 45 tot 55 (30,5%) en 55-70 (38,5%). De gemiddelde leeftijd van de schepenen is 51,45 jaar. 3,7% is ouder dan 70 jaar. 

De oudste schepen in Vlaanderen is 80 jaar en komt uit West-Vlaanderen. Met 49% is net niet de helft van alle Vlaamse burgemeesters in de leeftijdscategorie tussen 55 en 70 jaar te vinden. 4,3% van de burgemeesters is ouder dan 70 jaar. De oudste burgemeester in Vlaanderen is 79 jaar en komt uit West-Vlaanderen.

Meer weten?

Het rapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur is hier te raadplegen.