6,5% van de Vlaamse 65-plussers heeft andere herkomst

6,5% van de Vlaamse 65-plussers heeft andere herkomst

6,5% van de Vlaamse 65-plussers heeft andere herkomst

Oudere vrouw

In 2018 was 6,5% van de 1,3 miljoen 65-plussers in het Vlaamse gewest niet van Belgische herkomst. Dat blijkt uit cijfers van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. In vergelijking met 2009 nam het aantal 65-plussers met een migratieachtergrond met meer dan de helft toe. Het totale aantal 65-plussers in Vlaanderen steeg in dezelfde periode met 17,7%.

Buitenlandse herkomst?

Personen van buitenlandse herkomst worden in deze statistieken gezien als:

-        Personen die momenteel een buitenlandse nationaliteit hebben

-        Of personen met een Belgische nationaliteit die in het buitenland zijn geboren

-        Of personen met een Belgische geboortenationaliteit die minstens 1 ouder met een buitenlandse geboortenationaliteit hebben

65-plussers

In 2018 lagen de wortels van de 65-plussers in Vlaanderen met een andere herkomst voor 73,3% in een ander Europees land. 26,6% was van niet-Europese origine.

In 2009 had 76,5% van de niet-Belgische 65-plussers in Vlaanderen roots in een ander Europees land en was 23,5% van niet-Europese herkomst. De groep 65-plussers met een Europese herkomst is met 56% toegenomen, de groep 65-plussers met een niet-Europese herkomst is met 83,7% gestegen.

80-plussers

Bij de 80-plussers in Vlaanderen had 3,9% in 2018 geen Belgische herkomst. Van die groep is 76,1% van Europese herkomst. 23,9%  was van niet-Europese origine.

In 2009 had 86,5% van de 80-plussers van andere origine een herkomst in een ander Europees land. 13,5% kwam oorspronkelijk uit een niet-Europees land. Die laatste groep is met 200 % toegenomen, terwijl het aantal 80-plussers van Europese origine met de helft is gestegen.

Meer weten?

Bekijk de volledige cijfers op de website van Statistiek Vlaanderen.