1 op 5 ouderen wordt geconfronteerd met vakantiearmoede

1 op 5 ouderen wordt geconfronteerd met vakantiearmoede

1 op 5 ouderen wordt geconfronteerd met vakantiearmoede

Bagage op vlieghaven

Uit onderzoek van Statistiek Vlaanderen blijkt dat 16% van de Vlamingen in een gezin leeft dat het zich financieel niet kan veroorloven om een week buitenshuis op vakantie te gaan. Omgerekend gaat het om bijna 1 miljoen personen. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorige jaren, in 2016 bedroeg het percentage nog 19%.

Vakantiearmoede bij 65-plussers

Vakantiearmoede komt in elke leeftijdscategorie voor, maar bij de 65-plussers ligt het percentage iets hoger.  

Als we kijken naar andere achtergrondkenmerken, dan valt op dat een aantal groepen een hoger risico lopen op vakantiearmoede. Het gaat in de eerste plaats om eenoudergezinnen (43%), werkloze personen (43%) en personen geboren buiten de EU (38%). Ook bij personen met een functiebeperking (30%), alleenstaanden (29%) en laaggeschoolden (28%) ligt het aandeel met vakantiearmoede hoger dan gemiddeld.

Het Waalse en Brusselse Gewest

De Vlaamse cijfers liggen lager dan deze van de andere gewesten. In het Waalse en Brusselse Gewest is het percentage dubbel zo hoog.

 

Meer informatie

Meer informatie en gedetailleerde cijfergegevens vind je terug op de website van Statistiek Vlaanderen.