Reportage Pano stelt uitdagingen in de ouderenzorg scherp

Reportage Pano stelt uitdagingen in de ouderenzorg scherp

Reportage Pano stelt uitdagingen in de ouderenzorg scherp

Reportage Pano

Een hoge werkdruk, een te krappe personeelsbezetting, structurele onderfinanciering en een gebrekkig gestuurde marktwerking. Naarmate de woonzorgcentra meer en meer bewoond worden door ouderen met een zware nood aan zorg en ondersteuning, leiden deze knelpunten telkens opnieuw tot getuigenissen die naar het hart grijpen. Zo ook in de reportage die Pano deze week uitbracht. De Vlaamse Ouderenraad pleit voor doortastende actie, zowel van het beleid als van de instellingen.

De levenskwaliteit van ouderen in woonzorgcentra moet beter. De Vlaamse Ouderenraad vraagt de Vlaamse regering daarom om:

  1. De minimumnormen voor de personeelsbezetting in woonzorgcentra te verhogen
  2. De financiering voor de ouderenzorg structureel verder op te trekken
  3. Een kwaliteitsmonitoring die écht de kwaliteit van leven en zorg in woonzorgcentra meet en bewaakt

Tegelijk moeten ook de zorginstellingen hun verantwoordelijkheid nemen om binnen de huidige mogelijkheden in te zetten op kwalitateitsvolle warme zorg en een woonomgeving waarin de fysieke, sociale en psychologische noden en waardigheid van de mensen die er wonen centraal staan.

Bekijk hier de reportage van Pano.

Categorie