Advies 2018/2: Voorontwerp nieuw woonzorgdecreet

Advies 2018/2: Voorontwerp nieuw woonzorgdecreet

Advies 2018/2: Voorontwerp nieuw woonzorgdecreet

Een van de fundamentele pijlers voor de ouderenzorg in Vlaanderen is het woonzorgdecreet. Dit decreet regelt de opdrachten en voorwaarden voor de verschillende woonzorgvoorzieningen in Vlaanderen, van lokale dienstencentra en gezinszorg tot assistentiewoningen en woonzorgcentra. 10 jaar na het eerste woonzorgdecreet is er al heel wat geëvolueerd, en wil de Vlaamse regering dit decreet vernieuwen. De Vlaamse Ouderenraad werd daarbij om advies gevraagd.

Advies 2018-2 op voorontwerp woonzorgdecreet
Download PDF
Nota voorontwerp woonzorgdecreet
Download PDF
Voorontwerp woonzorgdecreet
Download PDF
Memorie van toelichting woonzorgdecreet
Download PDF
Categorie