Advies 2017/2: De diensten voor gezinszorg

Advies 2017/2: De diensten voor gezinszorg

Advies 2017/2: De diensten voor gezinszorg

De Vlaamse overheid werkte een nieuw werkingskader voor de diensten voor gezinszorg uit. De Vlaamse Ouderenraad formuleerde hierover een advies, op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. In zijn advies formuleert de Vlaamse Ouderenraad vanuit het oogpunt van de gebruikers een reeks knelpunten en aanbevelingen met het oog op de toekomst van de diensten voor gezinszorg.

5 prioriteiten van de Vlaamse Ouderenraad:

  • Zorg voor een constructieve en nauwe samenwerking tussen de verschillende informele en professionele zorgverleners
  • Zorg voor een gevarieerd aanbod dat tegemoet komt aan alle zorg- en ondersteuningsvragen
  • Leid mensen en gezinnen met zorgvragen toe naar betaalbare en kwalitatieve hulp
  • Voorzie bijkomende financiering om integrale en vraaggestuurde zorg mogelijk te maken
  • Zet in op deskundige medewerkers en maak het werk ‘werkbaar’
Categorie