Advies 2009/4: Pensioenen

Advies 2009/4: Pensioenen

Advies 2009/4: Pensioenen

Minister van Pensioenen Arena lanceerde begin dit jaar een Nationale Pensioenconferentie. De ouderen maken er geen deel van uit. De Vlaamse Ouderenraad vindt echter dat de ouderenorganisaties verplicht zouden geconsulteerd moeten worden.

Niet alleen om hun eisen te kunnen kenbaar maken voor de verbetering van de inkomenspositie van de huidige gepensioneerden. Maar ook om op basis van hun ervaring met de pensioenmaterie, voorstellen te kunnen doen om een beter wettelijk pensioen voor de toekomstige generatie uit te tekenen. Een wettelijk pensioen uitgebouwd met het oog op het behoud van de levensstandaard bij pensionnering, is voor elke generatie van essentieel belang. Dit advies omvat dus zowel voorstellen voor de huidige gepensioneerden als suggesties voor een beter wettelijk pensioen voor de toekomstige generaties.
 
Dit advies kan je hier raadplegen.
Categorie