Barometer zet lokale ouderenraden op de kaart!

Barometer zet lokale ouderenraden op de kaart!

Barometer zet lokale ouderenraden op de kaart!

In 2016 verspreidde Vlaamse Ouderenraad Lokaal een barometerbevraging onder de lokale ouderenraden. Die barometer wil de werking, ondersteuning en toekomst van lokale ouderenraden in kaart brengen zoals ze die zelf ervaren. 154 lokale ouderenraden hebben daarop geantwoord. De resultaten van de bevraging kan je in dit rapport lezen.

Uit de barometer komen een aantal duidelijke trends naar voor die aangeven welke ondersteuningsmogelijkheden lokale ouderenraden verkiezen. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal zal hier verder op inspelen.Aan het eind van de zomer van 2017 wordt een volgende barometerbevraging naar lokale ouderenraden uitgestuurd.